Koolid saavad arvutite ostmiseks neli miljonit eurot

HITSA avas koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga 4 miljoni suuruse toetusmeetme põhikoolidele süle- , laua- ja tahvelarvutite soetamiseks. 

IMG_5369_block

Toetusega aitab riik arendada õpetajate ja õpilaste digipädevusi ning toetab digikultuuri integreerimist õppeprotsessi. 

Toetus on mõeldud riigi-, era‐ ja munitsipaalkoolide koolipidajatele ning seda saab taotleda vastavalt põhikooliõpilaste arvule käesoleval õppeaastal. Taotlusvooru rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA).

„Digitaalsed õppevaralahendused ja üldine teadlikkuse kasv haridusasutustes seab omad nõuded ka taristule,“ selgitas HITSA juhatuse liige Ene Koitla. „Toetusmeetmega varustame õpetajaid kaasaegsete töövahenditega, et toetada digipädevuste arendamist ning olla valmis e-hindamiseks. Eriti positiivne on see, et koolipidajad koostavad toetusmeetme raames digipöörde tegevuskava aastani 2019. See annab meile hea ülevaate koolide vajadustest ja aitab täpsemalt planeerida tegevusi tulevikus.“

Laua-, süle- ja tahvelarvutite soetamiseks on HITSA korraldanud ühishanke, mis kaasab 205 kohalikku omavalitsust, 36 erakoolipidajat ning ühe riigikoolide pidaja. Lähtuvalt koolipidajate esitatud soovidest kujunes hanke kogumahuks 7 miljonit eurot, millest 4 miljonit on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolne sihtfinantseering. Koolipidajate omafinantseeringu nõue on vähemalt 15%. Lisaks meetme raames soetatule saab seadmeid osta või liisida ka omavahenditest.

Riigihanke tulemusena on raamlepingu partneriteks Atea AS, kellelt koolid saavad hankida sülearvutite komplekte, MarkIT Eesti AS ja Green IT AS, kes pakuvad lauaarvutite komplekte, ning Datel AS ja 3 Step IT OÜ, kelle tarnida on tahvelarvutid koos lisadega.

Toetusi saab taotleda 31. maini 2017. Lisainfo toetuse tingimuste kohta HITSA kodulehel:http://hitsa.ee/ikt-hariduses/koolide-digitaristu-toetusmeede