Ühinemisläbirääkimisi selgitav rahvakoosolek Sindis

Eelseisval pühapäeval algav rahvaküsitlus olevat küll omavalitsustele kohustuslik, aga polevat otsuse langetamisel siduv, selgitati eilsel rahvakoosolekul.

Johannes Mets rahvakoosolekul Foto Marko Šorin
Johannes Mets rahvakoosolekul. Foto: Marko Šorin

28. novembril kogunes Sindi seltsimajja veidi alla 30 inimese, kes tundsid huvi Sindi linna, Sauga valla, Tori valla ja Are valla ühinemisläbirääkimiste hetkeseisu vastu. Linnavalitsuse poolelt olid kohal linnapea kohuseid täitev Rein Ariko, volikogu esimees Toomas Asi ja linnasekretär Birgit Kuusk. Külalisena osales koosolekul Sauga vallavolikogu liige Tiit Sutt. Samuti oli kohal riigikogu liige ja Sindi kodanik Marko Šorin.

Hetkeseisu tutvustas Asi, kes tuletas lühidalt meelde asjade käiku alates Suur-Pärnu plaanist, millest Sindi kohe keeldus, kuni käesoleva hetkeni. Pärast Suur-Pärnu idee lagunemist jagati kaardid ümber ja Sauga vald tegi omakorda Sindi linnale ja Tori vallale ettepaneku ühinemiseks. Ariko sõnul jõuti kolmepoolsetel läbirääkimistel kiiresti kokkuleppele tulevase valla nime ja keskuse asukoha suhtes. Kaardid lõi jällegi segi Are valla sundseis. Kuna esialgse plaani kohaselt ei saa ühise piiri puudumise tõttu Are vald Pärnuga ühineda, siis oli neil valida kaks suunda: kas Sindi – Sauga – Tori või Halinga. Peale Halinga keeldumist jäi Arele vaid üks valik. See tõi segadust juurde, kuna Arele ei sobinud ei uue ühendvalla nimeks valitud Sindi vald ega keskuse asukoht Sindis. Are esitas omad tingimused ja nende arutamine hetkel käibki.

Küsimuste-vastuste voorus tuli ühendvalla keskuse asukoht uuesti korraks teemaks ja Ariko selgituse kohaselt asuks geograafiline keskpunkt kusagil Tori lähedal, kuid kaine mõistus ütleb, et see pole reaalne. Samuti on hetkel lahtine uue ühendvalla nimi. Elavat poleemikat tekitas seadusesäte, kus rahvaküsitlus on kohustuslik, kuid ei ole otsuse langetamisel siduv. Otsuse langetab volikogu. Küsimus oligi, kas volikogu ei peagi siis rahva arvamusega arvestama?! Vastuses tõi Asi välja asjaolu, et senised küsitlused on olnud väga madala osavõtuprotsendiga ja kas nii väike osakaal on ikka „rahva hääl”?

Väga aktiivselt võttis küsimuste-vastuste voorus sõna Sauga volikogu liige Sutt, kes tõi välja ühe olulise momendi: kuidas hakkavad lapsed ühendvallas koolis ja lasteaias käima? See toob endaga kaasa ka bussiühenduse võimalikud muutused. Ta rõhutas veel, et ei olegi oluline uue ühendvalla nimi, sest ei kao kusagile Sindi linn, Sauga, Tori ega Are! Sauga vallas on kerkinud esile Tammiste probleem. Nimelt soovib osa elanikkonnast, et Tammiste saaks ühineda Pärnuga, kuna seotus Pärnuga on väga tihe.

Jõuluaegne Sindi seltsimaja Foto Marko Šorin
Jõuluaegne Sindi seltsimaja. Foto: Marko Šorin

Küsimuste-vastuste voor oli väga aktiivne ja lõpetuseks, kui enam kellelgi midagi küsida ei olnud, tänas Toomas Asi kokkutulnuid aktiivse ja asjaliku keskustelu eest.

Sindis toimub elektrooniline rahvaküsitlus 4. – 7. detsembrini linna kodulehel. Paberkandjal saavad linnakodanikud arvamust avaldada 9. ja 11. detsembril seltsimajas.

Peale koosolekut küsisin ka hinnangut ühinemisläbirääkimiste hetkeseisule:

Sutt: „Liitumine tuleb, Tammistet me käest ära ei anna!”

Ariko: „Liitumine tuleb! Käesolev variant on kõige vähem halb!” Veel lisa ta, et kui Sindi linna infrastruktuur on tal praktiliselt otsast lõpuni selge, siis ühendvallas see alguses nii lihtne ei ole, kuid kindlasti leiab lahenduse.

Kõige lakoonilisem oli Toomas Asi: „Positiivne!”

Johannes Mets, Sindi linna kodanik

Samal teemal:

Lähim aeg peaks andma vastuse küsimusele, kas sünnib uue haldusterritoriaalse üksusena Sindi vald, mille administratiivkeskus hakkab asuma Sindi linnas Foto Urmas Saard

 

 

 

Käesoleval nädalal toimuvad Sauga, Tori ja Sindi volikogudes Ühinemislepingu lugemised

Sindi raekoda Foto Urmas Saard

 

 

 

Sindi kordas oma kevadist initsiatiivi haldusterritoriaalses ümberkorralduses

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, Sindi linnapea Marko Šorin, Pärnu maavanem Kalev Kaljuste ja Pärnu väärikate ülikooli projektijuht Mari Suurväli Tervise keskuse konverentsi saali laval pärast ametliku väi

 

 

 

Marko Šorini mõttearendus jätkuks Pärnu laienemist käsitlevale väitlusele

Sindi raekoja torn Foto Urmas Saard

 

 

 

Sindi alustab ühinemise läbirääkimisi Paikuse, Tori, Sauga ja Are vallaga