Valmis ristipuude kaardirakendus

Ristipuu. Foto: www.folklore.ee
Ristipuu. Foto: www.folklore.ee

Keskkonnaameti tellimusel valmis interaktiivne kaardirakendus, kust saab näha Eestis leiduvaid ristipuid.

Puusse ristimärgi lõikamine kuulub veel tänapäevalgi Lõuna-Eesti matusekombestikku ning ristimärkidega puud meie looduses on unikaalsed piirkondliku surmakultuuri tunnusmärgid. Kuna 15 aastat tagasi valminud ristipuude kaardipõhise andmebaasi info aegus ega toonud välja kõiki Lõuna-Eestis leiduvaid ristipuid, tekkis vajadus luua uus tänapäeva nõuetele vastav kaardirakendus.

Ristipuude andmebaas ja kaardirakendus on vajalikud selleks, et ristipuid paremini hoida. Maa-ameti rakenduses on võimalik saada ülevaade, kus asuvad kultuurilooliselt olulised mälestusristidega puud ning oodatud on seda kasutama nii metsa- ja maaomanikud kui ka detail- ja üldplaneeringute koostajad, kellest võib sõltuda ristidega puude säilimine. Samuti annab kaart kultuuriloolist teavet kombe levikust ning võimalikud huvilised, kes tahaksid ka ise neid puid näha, saavad kaardi põhjal need üles otsida. Kaart on oluline ka kohalikele inimestele, kes saavad kontrollida, kas nende lahkunud lähedaste ristidega puud on alles ning kaardile kantud.

Kaart on avalikult kättesaadav kõikidele huvilistele maa-ameti lehe http://xgis.maaamet.ee/maps/ristipuud kaudu.

Ristimärke lõigatakse ka tänapäeval, seega lisandub mälestusristidega puid aja jooksul rakendusele juurde. Kõik puude märgistajad ja uute ristipuude avastajad võiksid neist rakendusel oleva info ajakohastamiseks teada anda keskkonnaametile e-posti aadressil liina.laanemets@keskkonnaamet.ee. Sel moel täieneb rakendus pidevalt uute asukohtadega ning ka keskonnaameti metsaspetsialistid oskavad puude olemasoluga arvestada metsateatisi menetledes.

Uue ristipuude kaardi jaoks kogusid andmeid TLÜ vanemteadur Marju Kõivupuu, keskkonnaministeeriumi looduskaitse peaspetsialist Urve Sinijärv ja keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist Liina Laanemets. Fotod pildistas kaardi jaoks Arne Maasik, ristipuude tingmärgi kujundas Asko Künnap. Kaardirakenduse tehnilise poole valmistas ette maa-amet. Rakendus on kasutatav ka nutiseadmega. Kasutaja saab kuvada kaardile oma asukoha ja leida lähedal asuvad ristipuud. Puude asukohta kuvatakse vaikimisi värskelt valminud täpsel ja infoküllasel Eesti põhikaardil.

Uue ristipuude kaardi esitlemine toimub 27. aprillil RMK Pähni looduskeskuses ja Karula rahvuspargi külastuskeskuses Ähijärvel, 25. mail Võru maavalitsuses ja Põlva kultuurikeskuses. Infopäevadel räägib Marju Kõivupuu ristipuude tähtsusest ja tähendusest matusekombestiku ning kultuuripärandivõtmes, Urve Sinijärv ja Liina Laanemets tutvustavad uue kaardikihi praktilisi kasutamisviise.