Latsõ loiva Sännän ilostõ võrokeelist luulõt

21. mahlakuul Sännä mõisan peet 17. Adsoni-nimelidsel ilolugõmisvõistlusõl lugi umakeelist luulõt 36 aoluulidse Võromaa last. 27 etteastõ siän oll nii tavaperäst ilolugõmist ku muusikaga kirät kavvu. Võistlusõ nimiauturi erinevit luulõtuisi loeti kuuõl kõrral.

Luulõlugõmist hindsiva näütejä ja IV Uma Pido lavastaja Tootsi Kristo, Võro latsiaia Päkäpikk opiala juhataja Punamäe Anita ja Kreutzwaldi muuseumi perräkaeja Raudsiku Heli. Kõik hindaja esitivä ka esi üte võrokeelitse luulõtusõ.

Hindamiskogo sõklsõ vannusõrühmi kaupa kõgõparembis:

Latsiaid – 1. kl
Maritte Arianne Plaado 1. kl, Vilustõ Põhikuul
(lugõja vanaimä Taimi Plaado tettü luulõtus “Kurinahk”, juhend imä Mari Plaado)

2.-4. kl
Martin Kond, 3. kl, Mõnistõ Kuul
(“Minu Võrumaa”, Anna-Leena Rämson, oppaja Asta Pazuhanitš)

5.-9. kl
Kirke Lee Vodi, 5. kl, Haani Kuul
(Kirke Lee Vodi “Minu pere”, oppaja Kersti Leit)

10.-12. kl

Adsoni loomingu hengelise esitüse iist

Enely Ernits, 10. kl, Võro Gümnaasium
(Artur Adson “Emäle”, oppaja Merle Sulg)

Ilolugõmisõ kõrraldiva Võro instituut ja MTÜ Sänna Mõisakeskus kuuhtüün MTÜga Sänna Kultuurimõis.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap