Valmis ristipuude kaardirakendus

Ristipuu. Foto: www.folklore.ee
Ristipuu. Foto: www.folklore.ee

Keskkonnaameti tellimusel valmis interaktiivne kaardirakendus, kust saab näha Eestis leiduvaid ristipuid.

Puusse ristimärgi lõikamine kuulub veel tänapäevalgi Lõuna-Eesti matusekombestikku ning ristimärkidega puud meie looduses on unikaalsed piirkondliku surmakultuuri tunnusmärgid. Kuna 15 aastat tagasi valminud ristipuude kaardipõhise andmebaasi info aegus ega toonud välja kõiki Lõuna-Eestis leiduvaid ristipuid, tekkis vajadus luua uus tänapäeva nõuetele vastav kaardirakendus.

Ristipuude andmebaas ja kaardirakendus on vajalikud selleks, et ristipuid paremini hoida. Maa-ameti rakenduses on võimalik saada ülevaade, kus asuvad kultuurilooliselt olulised mälestusristidega puud ning oodatud on seda kasutama nii metsa- ja maaomanikud kui ka detail- ja üldplaneeringute koostajad, kellest võib sõltuda ristidega puude säilimine. Samuti annab kaart kultuuriloolist teavet kombe levikust ning võimalikud huvilised, kes tahaksid ka ise neid puid näha, saavad kaardi põhjal need üles otsida. Kaart on oluline ka kohalikele inimestele, kes saavad kontrollida, kas nende lahkunud lähedaste ristidega puud on alles ning kaardile kantud.

Kaart on avalikult kättesaadav kõikidele huvilistele maa-ameti lehe http://xgis.maaamet.ee/maps/ristipuud kaudu.

Loe edasi: Valmis ristipuude kaardirakendus

TÜ loodusmuuseumil on valminud rannikualade kaardirakendus

Tartu ülikooli loodusmuuseumi eestvedamisel on valmis saanud põhjalik veebirakendus, mille abil saavad huvilised tutvuda Eesti rannajoone, rannikualade ning sealse elustikuga, lahendada ülesandeid ja teha virtuaalse rännaku mööda rannikut. Veebileht on tehtud Eesti, Soome, Rootsi ja Läti organisatsioonide ühise keskkonnaharidusprojekti COBWEB (Communicating the Baltic) raames, mida rahastatakse Interreg IVA programmist.

TÜ loodusmuuseumi digitaalarhiivide spetsialisti ja kaardirakenduse ühe looja Veljo Runneli sõnul taheti luua rakendus, mis looks teadmistesilla Läänemere maade vahel, aga ühtlasi oleks atraktiivne interaktiivne õppevahend Eesti õpetajatele ja õpilastele.

“Veebilehe kasu on lisaks harivale suuresti ka tunnetuslik, see aitab tajuda meie looduse ja maastiku terviklikkust. Kõik looduse- ja reisihuvilised inimesed leiavad siit kindlasti midagi põnevat ja kasulikku,” usub Runnel.

Veebileht on mõeldud kasutamiseks kõigile huvilistele, ent eelkõige õppevahendina koolides, huvikoolides ning keskkonnahariduskeskustes.

Eesti ranniku kaardirakendus asub võrgupaigas eestirannik.ut.ee”