Hotelli- ja Turismikõrgkool EHTE vastuvõtt toimub 26. augustini

26. augustini saab Eesti Hotelli-ja Turismikõrgkool EHTE-s kandideerida vabadele õppekohtadele. Õpilasi võetakse vastu kolmele põhisuuna õppekavale – reisikorraldusele, hotellimajandusele ja toitlustusteenuste korraldusele.Ain Hinsberg, EHTE kooli rektori kohusetäitja: “Sel aastal on EHTE rakenduskõrghariduse vastuvõtus osutunud kõige populaarsemateks reisikorralduse ja hotellimajanduse erialad. Hilistele soovijatele leidub aga ka neil õppekavadel veel vabu kohti. Kindlasti ootame täiendavaid sisseastujaid toitlustusteenuste korralduse päevasesse õppesse ja Hospitality Management Diploma inglisekeelsesse hotellimajanduse õppesse.”

Valides Hospitality Management Diploma hotellimajanduse eriala, on lõpetanutel võimalus ühe lisanduva aasta vältel omandada lisaks rakenduskõrghariduse diplomile rahvusvaheline bakalaureusekraad Bachlor of Hospitality Management Soome Haaga-Helia Rakenduskõrgkoolist. Nii on nelja aastaga võimalik saada kahe kõrgkooli diplomid.

Taago Heinmaa, EHTE lõpetanu, hosteli United Backpackers asutaja ja omanik: “Õppisin EHTE koolis hotellimajandust. Omandatud praktilised oskused ja kogemused on igati kasuks tulnud nii hosteli asutamisel kui varasematel töökohtadel. Enim hindan aga koolist saadud kontaktide võrgustikku. EHTE vilistlasi on tänaseks tööl Eesti kõigis suuremates hotellides, restoranides ja turismiettevõtetes. Selles valdkonnas läbilöömiseks on õiged kontaktid määrava tähtsusega.”

Vastuvõtukatsed EHTE koolis toimuvad 26. augustil. Kandideerimisel arvestatakse katsetel tehtavate testide ja vestluse tulemusi. Riigieksamite tulemusi võetakse arvesse vaid juhul kui kandidaatidel on võrdne tulemus.

Kuni 25.08 jätkub EHTE-s vastuvõtt rakenduskõrghariduse teisele ja kolmandale kursusele, mis on mõeldud neile õppijatele, kes soovivad teistest koolidest üle tulla. VÕTA-ga tulijatel kantakse ainepunktid üle ja võrreldakse läbitud õppeaineid EHTE õppekava õppeainetega. Sisseastumiskatseid VÕTA-ga tulijatel sooritada ei tule.

Kõiki pakutavaid erialasid on võimalik õppida ka kaugõppes.

Rakenduskõrghariduse õpe on EHTE-s tasuline.

Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool EHTE on 1996. a. tegevust alustanud õppeasutus, mille asutajateks olid Eesti Hotellide ja Restoranide Liit, Eesti Turismifirmade Liit ja OÜ Eesti Hotellikool. 2004. a. ühines EHTE-ga Tallinna Kõrgem Giidikool. EHTE pakub rakenduskõrgharidust, kutseharidust ja täienduskoolitust turismi valdkonnas, täpsemalt reisikorralduse, majutuse ja toitlustuse alal.