Heimtali põhikooli hariduskonvrentsil oli tunda Viljandimaa valdade ühinemise hõngu

Viljandi suurvalla hariduskonverents toimus Heimtali mõisakoolis.
Viljandi suurvalla hariduskonverents toimus Heimtali mõisakoolis.

Praegu on kestmas üleriigiline karjäärinädal. Viljandimal ajaloolises mõisahoones paiknevas Heimtali põhikoolis räägiti aga elukutsevaliku ja  edasiõppimisega seonduvast ning sellele lähedastest teemadest kevadisel koolivaheajal toimunud hariduskonvrentsil “Kolleegilt kolleegile”.

Heimtali põhikooli õppealajuhataja Urve Muki sõnul ajendas esimest korda toimunud konvrentsi korraldama tuntud tõde, et inimene õpib kogu elu, ja asjaolu, et iseäranis järjepidevalt ja põhjalikult tuleb ennast täiendada õpetajatel.

“Enamik meie kooli  õpetajaid on olnud varmad end täiendama nii ainealaselt kui ka üldpedagoogilist professionaalsust pakkuvates valdkonades,” sõnas Urve Mukk. “Silmaringi avardamise peaeesmärk on õpilaste mitmekülgne areng.”

Et  Heimtalis on mõisakool, pidas sissejuhatava ettekande “Ajastu põhimõtted õpilase kujundamisel mõisakoolis” oma ala entusiast, õpilaste kodu-uurimistööde juhendaja ja kooli noogiidide väljaõpetaja Imbi-Sirje Torm. Ta märkis, et lävimine erudeeritud mõisaperega võimaldas Heimtali kandi taluperemeestel, perenaistel ja nende lastel viisakaid kombeid ja vaimseid väärtusi õppida, mis olid levinud toona arenenud Euroopas.

“Küllap pärineb nendest kaugetest aegadest ka praegune Heimtali kandi inimeste kultuurne eluhoiak,” arvas pedagoog.

Õnnestunud karjäärivalik algab maast madalast

Kooli huvijuht ja karjäärikoordinaator Anett Suits tutvustas aineõpetajate ja klassijuhtajate võimalusi õpilaste toetamisel karjäärivalikul. Ta rääkis sellest, kuidas saavad karjäärivalikule kaasa aidata lastevanemad ning andis ülevaate veebilehtedest ja messidest, mis soodustavad elukutsevalikut.

Sotsiaalpedagoog Kersti Sillaots käsitles laste enesehinnangust ja selle arendamisest tulenevaid võimalusi. Laste sotsiaalsete oskuste arendamisest algklassides rääkis klassiõpetaja Küllike Raudkivi, kes võttis lähtealuseks kogemuse, et lapse vääritu käitumise põhjuseks on enamasti oskuste puudumine teisiti toimida.

Grupi psüholoogilise arengu faasidest kõneles inglise keele õpetaja ja klassijuhataja Tiina Parik. Alates sellest aastast  koolis töötava eripedagoogi Anneli Simsi esinemises käidi läbi hariduslike erivajadustega laste toetamise võimalused klassi ja kooli tasanditel.

Heimtali kooli sõpruskooli, Valgamaal asuva Pühajärve põhikooli õpetaja Peeter Kangur andis ülevaate õppekasvatustöö rikastamise võimalustest Keskkonna Investeeringute Keskuse (KIK) projektidega. Pühajärve kool on edukalt kasutanud KIKi pakutavaid võimalusi ja süvendanud tegelemist loodussuundadega.

Konvrents kogu suurvalla õpetajatele

Lisaks Heimtali kooli õpetajatele osalesid konvrentsil ka nende kolleegid teistest Viljandi valla koolidest. Viljandi vald tekkis selle aasta algul Viiratsi, Paistu, Pärsti ja Saarepeedi valdade ühinemisel. Selles vallas paiknevad Heimtali põhikool, Kalmetu põhikool, Holstre kool, Paistu kool, Saarepeedi kool, Viiratsi kool, Puiatu lasteaed-kool ja Ramsi lasteaed-kool. Kogu valla hariduselu hetkeseisust ja tulevikuväljavaadetest andis ülevaate haridusspetsilist Marju Must. Heimtalis räägitut oli kuulamas ka  viieliikmeline esindus Pühajärve koolist.

“Sellist kogemuste jagamise päeva kavandades tulimegi mõttele, et  kutsudes valla teistest koolidest oma sündmusele osalejaid, on see hea võimalus üksteisega veidigi tuttavamaks saada. Kokkuvõttes jäi kõlama mõte, et hariduskonverents Viljandi vallas võiks saada traditsiooniks, kaasates huvilisi kõikidelt haridustasanditelt,” võttis konverentsi kokku Urve Mukk.

Jaan Lukas