Noored ja otsustajad arutavad – milline on noore roll ühiskonnas?

2.-5.jaanuaril kogunevad Rõugesse Võrumaa erinevate paikade noored, et koos otsustajatega otsida vastuseid küsimustele: mis rolli mängib noor inimene ühiskonnas? Millal peaks noorega arvestama, tema arvamust kuulda võtma? Milline roll on tänasel noorel Võrumaa ja kogu ühiskonna ühises tulevikus? Mis seda rolli peaks kujundama? Selleks, et sõnastada visioon Võrumaa tänasest noorest tulevase Võrumaa tarvis tulevad kokku noored ja erinevate tasandite otsustajad, et ühistes aruteludes jõuda parema teineteisemõistmiseni ja vähendada polariseerumist, et üks grupp otsustab teise grupi üle, vaid et ühised arusaamad ja eesmärgid sünniksid üheskoos.

3. jaanuaril on koos noortega aruteludes Võrumaa omavalitsuste juhid, 4.jaanuaril saame osa aga noorte rollist ühiskonnas läbi erinevate otsustustasandite. Oma mõttteid noortest on lubanud tulla jagama Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rumm, Euroopa Parlamendi saadik Ivari Padar, Riigikogu liige Kalvi Kõva, Võru Maavanem Andres Kõiv ja Eesti Noorteühenduste Liidu esindaja Kuldar Adel.

Lisaks kohalikele teemadele käsitletakse ka Euroopa Parlamendi temaatikat, sest lähenemas on needki valimised ja vajalik oleks noortele selgitada seda millist rolli määrab Euroopa Parlament ja selle institutsiooni otsused noore inimese eluteel.

Seminarist tehakse ka otseülekanne Internetti: http://www.youtube.com/watch?v=vO9LkwvQZuk

Seminari toetavad SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Noorteühenduste Liit, KYSK Kohaliku Omaalgatuse Programm, Rõuge Vallavalitsus.

Seminari viivad ellu Rõuge Avatud Noortekeskus, Rõuge Noortevolikogu, Noorsooühing Rõuge Noorteklubi.