Parim talumetsamajandaja on Elmut Köösel Pärnumaalt

Täna kuulutati Jänedal toimuvatel XXII Eesti Talupäevadel välja parim talumetsamajandaja – austava tiitli sai sel aastal Elmut Köösel Pärnumaalt.

Saarde vallas asuva Viira talu peremees on talumetsaomanikele heaks eeskujuks just oma suhtumisega metsa: Elmut Kööseli eesmärk ei ole metsast kiirelt kasu saada, vaid selle hooldamine ning kasvatamine. Eelkõige mõtleb ta tulevastele põlvedele, et neil oleks ilus ning hea juurdekasvuga mets.

Viira talu üldpindala on 240 ha ning 193 ha sellest on metsamaad. Oma tagastatud kinnistutel asuvaid valdusi on Köösel laiendanud metsatükke juurde ostes. Seda on ta teinud olenemata kinnistute olukorrast – kõlblikuks on ta pidanud nii lageraie järgseid kui ka noore metsaga kinnistud. Küll aga on ta parema majandamise huvides jälginud seda, et need asuksid lähestikku.

Üle poole metsamaa pindalast moodustavad noorendikud, mida talunik suure hoole ja armastusega hooldab. Metsamajanduslikest töödest on talus tehtud palju istutust põllumaale, kus praeguseks kasvavad kenad kuusikud ning kaasikud. Uuendamise juures on märkimisväärne see, et enamus istutatud puid on ta ise liinide alt ning kraavide kallastelt välja kaevanud – taluperemees on veendunud looduslike taimede istutaja. Metsakinnistud on hästi hooldatud, enamus töid on tehtud valdavalt oma tööjõuga. Metsade veerežiimi parandamiseks on metsaomanik rekonstrueerinud vanu kraave.

Maakondade parimad talumetsamajandajad:

Margo Pärn, Mäe-Meeritse talu, Loodna küla, Märjamaa vald, Raplamaa

Mäe-Meeritse talu on ehe näide vanast “eestiaegsest” talukompleksist, mis on põlvest põlve hästi hooldatud. Mitmekülgne talunik tegeleb lisaks veel põllumajanduse (lihaveise kasvatusega) ning mesindusega.

Ants Kõomägi, Kõivu talu, Kalliküla, Taheva vald, Valgamaa

Kõivu talu peremees on edukalt ühendanud põllumajanduse ja metsanduse. Taluniku põhitegevuseks on põllumajandus ning põllumajanduslikud teenustööd. Metsad on intensiivselt majandatud ning kõik raied on tehtud metsa vajadustest lähtuvalt.

Rein Jürimäe, Mustika talu, Nõmba küla, Pühalepa vald, Hiiumaa

Rein Jürimäe on metsaomanik, kes enamuse oma metsast majandab püsimetsana. Metsakinnistul leidub palju erinevaid kasvukohti, mis teevad majandamise mõnevõrra keerukamaks. Talumetsa erinevaid puuliike ning sortimente kasutab Rein oma tisleritöös.

Tänavusel konkursil osalenud kuuluvad nende õnnelike sekka, kelle mets asub talu ümbruses ning on enamuses ka ühes tükis.

“Hea on näha, kui hästi ning suure hoolega on majandatud just talude läheduses olevad metsad,” võttis žürii muljed kokku talude üks hindajatest, konkursi projektijuht Kristel Arukask. “Üks, mis kindel – ega mets kasvamata jää. Lausa särama lööb ta aga siis, kui , kui omanik talle oma hoole ja armastuse annab.”

Konkursil osalemise tingimuseks oli, et talumetsamajandaja on ühistu liige, tegeleb kohaliku elu-olu arendamisega, on seotud mõne metsandusliku projektiga ja on andnud oma metsale lisandväärtuse puhkerajatise ehitamisega või loodussaaduste varumisega. Samuti eelistati väikemetsaomanikke.
Parima talumetsamajandaja konkursi žüriisse kuulusid Vardi Erametsaseltsi juhatuse esimees Taavi Ehrpais, Ühinenud Metsaomanikud juhatuse liige Kadri-Aija Viik ja Eesti Erametsaliidu projektijuht Kristel Arukask.Peaauhinna, mootorsae Husqvarna 545, pani parimale talumetsamajandajale välja Husqvarna Eesti OÜ.

Eesti Erametsaliidu korraldatav parima talumetsamajandaja konkurss toimus tänavu juba 20. korda.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap