Viljandis räägiti karjäärist

Kaupo Kase tund Viljandi Kesklinna kooli karj22rin2dalal_008
Kaupo Kask tundi andmas

Viljandi maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kaupo Kase pidas Viljandi Kesklinna koolis käimas oleva karjäärinädala raames kolmapäeval, 23. jaanuaril ettekande, kus ta rääkis oma tööst ja karjäärikogemusest.

“Mul on selle klassiruumiga seotud päris palju mälestusi,” alustas Kaupo Kase keemiaklassi kogunenud 9B klassi noorte ette astudes meenutusega, et ta ise on lõpetanud 1993. aastal sama kooli, mis toona kandis Johann Köleri nimelise Viljandi IV keskkooli nime.

Edasi tutvustas Kaupo Kase põgusalt oma praegust ametit ning rääkis valdkondadest, millega maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond tegeleb.

Ettekannet jätkates osutas ta keelte õppimise olulisusele. “Esimene asi on keeleõpe. Keelt on vaja osata kõigil elualadel,” sõnas Kase, kelle hinnangul puudutab see nii emakeele korrektselt valdamist kui võõrkeelteoskust.

Seejärel tegi ta avameelselt juttu nii õigetest kui ka ekslikest valikutest oma haridusteel Tallinna Tehnikaülikoolis ning hiljem spetsialistina maavalituses erinevaid ameteid pidades. “Mina läksin maavalitsusse tööle juba enne ülikooli lõpetamist, neljandalt kursuselt,” meenutas Kase.

Karjääritunni jooksul oli kõne all veel (töö)stress, hirm avaliku esinemise ees ja selle ületamine, erinevus tegeliku elu ja virtuaalse maailma vahel jm. teemad. Samuti pani Kase noortele südamele, et väga oluline on oma otsuseid tehes lähtuda tunnetest. “Edasiõppimiseks valige ikka see ala, mida te ise tahate. Mitte see, mida sõbrad õppima lähevad, ehkki see võib ju tunduda tore. Tuleb julgeda oma tundeid tunnistada, neist rääkida ja neid välja näidata,” rõhutas ta.

Kaupo Kase rääkis õpilastele ühtlasi oma tegevusest kohalikus poliitikas, kuhu viis teda kümme aastat tagasi soov piirkonna arengule kaasa aidata. Nüüdseks on temast saanud Viiratsi vallavolikogu esimees. “Tegevus volikogus on mulle eeskätt õpetanud, kui raske on mõnikord saada kokkuleppele ning kui oluline on suhelda inimestega, et selgitada oma mõtteid ja eesmärke.”

Lõpetuseks soovitas ta noortel olla aktiivsed neid ümbritseva suhtes ning avaldada ikka oma arvamust.

Karjäärinädal kestab Viljandi Kesklinna koolis 21.–25. jaanuarini. Kooli veebilehe andmetel esinevad selle käigus õpilastele erinevate elualade esindajad, kavas on karjäärialased nõustamised, erinevate programmide tutvustused jms.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap