Algavad kogukondlike tervisetoetajate algatatud sündmustesarjad

Alates eelmise aasta septembrist on projekti “Tervisedendusmudel läbi kogukonna – Uus Tervis” raames ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel koolitatud välja enam kui 20 kogukonna tervisetoetajat, kelle eesmärgiks on oma piirkonnas hakata vedama terviseteemaliste huvigruppide kogunemisi ja piirkonna elanikele suunatuid praktilise suunitlusega tervisesündmuseid.

Projekt Uus tervis on esimene omalaadne eestvedamine, mille raames püütakse enda tervise eest vastutuse võtmine ja sellekohane teave viia inimestele võimalikult lähedale ja luua toetusgrupid oma kogukonnas, mis võimaldaks saada praktilisi nõuandeid ja toetust oma elustiili muutmiseks.

Kõigil koolituse läbinud tervisetoetajatel on olnud võimalus vastavalt enda südamelähedastele teemadele valida tervisegruppide põhifookus ja sündmuste sisu.

“Teemad, mida tervisesündmuste raames puudutatakse, on tõesti erinevad,” räägib üks projekti ellukutsujatest Kaia-Kaire Hunt. “Suurt tähelepanu on saanud toitumise ja liikumise teema, kuid on ka selliseid sündmusi, mille eesmärgiks on hoopis konkreetsem tagasiside oma tervise kohta – näiteks oma vererõhu ja veresuhkru mõõtmine koos edasise aruteluga, kuidas läbi oma elustiili tervisenäitajaid parendada. Kuid vast olulisim on see, et sündmuste põhiline rõhuasetus on praktilistel tegevustel”.

Tervisesündmuste käigus kasutatakse Eestis ka juba levivat coachingu meetodit. “Meetod keskendub inimestes parima välja toomisele, uute suundade leidmisele ja vajalike sammude astumisele, et viia sisse mingi konkreetne elumuutus või saada mingis valdkonnas suurepäraseks. Elustiili muutus on pikk ja keeruline protsess, kuid siinkohal aitavadki erinevad tehnikad nö rajal püsida, lähtudes individuaalselt inimese võimetest ning tempost,” seletab üks koolituse lektoritest ja tervisetoetajate mentor Kairi Rebane.

Projekti koolituste korraldaja ja mentor Agnes Laine toob välja, et koolitused olid huvitavad ja tagasiside osalejatelt väga positiivne. “Oluline on nüüd aidata tervisetoetajatel oma teadmisi ellu rakendada, et aidata oma kogukonda ja panna inimesi rohkem ome tervise peale mõtlema”.

Projekti raames valmib ka uuring, mis keskendub projektis osalejate hoiakute ning nende muutuste kaardistamisele ning püüab leida vastust, kui palju on inimesed valmis ise oma tervise osas vastutust võtma.

Tervisesündmused toimuvad perioodil jaanuar 2013 – aprill 2013 mitmetes piirkondades üle Eesti.
Nii näiteks on 22.jaanuaril Vinni Päevakeskuses tulemas toitumisteemaline vestlusring ja gluteenivaba koogi küpsetamise töötuba, 24.jaanuaril ootavab Aaspere eestvedajad kohalikke inimesi tervisepäevale “Muutused minus ja meis kõigis”. 26.jaanuril on Väike-Maarja Seltsimajas terviselane filmiõhtu koos aruteluga. Tervise Otsijate Klubi Kuusalus koguneb 25.jaanuril.

31.jaanuaril on terviseloeng Lasila külas, Rakvere linnas on aga terviseõhtu “Tervist, Rakvere!” toimumas 1.veebruaril. Sündmustesari “Elutervelt Padisel” algab 9.veebruaril. Esimene Väätsa terviseteemaline filmi-ja vestlusõhtu 10.veebruaril kohalikus kodanikumajas.

Peagi on lisandumas sündmused Tapa vallas, Peningi külas, Raasikul, Rae vallas ja Tallinna linnas, kuid ka Ida-Virumaal, Tartumaal, Läänemaal ja Võrumaal on peagi oma kogukonna tervisesündmuseid oodata.

Kokku toimub Uus Tervis projekti raames enam kui 60 kogukondlikku tervisesündmust üle Eestimaa, kuid projekti elluviijad loodavad, et sündmustest saab traditsioon ja need jätkuvad ka projekti lõppedes.

Projekt Tervisedendusmudel läbi kogukonna – Uus tervis eesmärgiks on tõsta läbi praktiliste ja igapäevaste nõuannete inimeste terviseteadlikkust ja võimestada inimesi oma kogukonnas, perekonnas ja piirkonnas võtma vastutust tervisekäitumise eest ning selle nimel tegema teadlikke samme.

Projekt viiakse ellu koostöös külaliikumisega Kodukant perioodil 01.05.2012-30.04.2013 tänu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) toele.

Täpsemalt saab infot projekti kohta selle kodulehel: www.uustervis.ee

Kaia-Kaire Hunt, projekti eestvedaja, tel: 56 600 295, e-post kaiakaire.hunt@gmail.com

Share via
Copy link
Powered by Social Snap