Uiest jõulupuust ja mieste laulust

Ennevanasti arvati, et nigul laseb külma sisse. Tia juu taa siis nüid ikka külmaks jäebkid. Sest meite külm tulli küll juba andressepäävaga.

Liivavahel nüid jõulupuu särab oma tuledega. Seevoasta oo tükkis teene jõulupuu, teese kohja pial. Meite pialinnas, Liiva linnas põle sõukest muret ilmaskid oln, et piaks akkama metsast kuuske välja vädama ja üles panema.

Neh kui sa natusse rinki voatad, siis oo neid kuuskesid sial kasumas ikka ühna üksjägu. See, mise pial ulka voastaid oo tulesid põletatud, jähi mineva voasta irmsaste uie poe seena naale ja nüid sai järgmine võetud. Ja esmasbe omingu koolilapsed tullid kut üks karikond päkapikkusid ja seltsis nee kuusetuled põlema pandi.

Neh, nüid see jõulurall ikka rohkem lahti lähäb. Ma nüid kole nobeste ütle, et neh, tuleva nädali ma riagi pitkemalt, et neljateistmendal oo koolimajas laste jõululaat. Ja viieteistmendal oo spordiallis Muhu jõululaat. Selle viimase kohta soab täpsemini uurida Anneli kääst, televonni pial 50 37 407.

Muist uudissed jõudvad mooni ikka nii viimsel minutil, et ep jõva mõnest uhkest asjast änam mitte raadius ega lehtes tiada andagid. Neh nüidsel aal oo elu nii rutuliseks läin, et põle midagid tiha. Üks nõuke veart ettevõtmine olli mineva laupa, kui noored poisid Piiri all vanade inimeste diskut tegid. Kahessakümnendate voastate muusikad lasti.

Rieede, seitsmendal kuupääval oo koa üks iseäranis tähtis sündmus Muhus, misest ep soa päris mööda minna mitte.
Meite miesansambel piab oma esimest pisikest juubelid.

Neh asi oo nõnna, et kümme voastad tagasi novembri kuus olli Auväärt Anne meite kulturnik viel ja taa sõukse ansambli siis kokku aas. Neh, neid mieste ansamblime olli sii enne koa, kui viel Otsa Linda teestega laulis. Aga Linda läks ää ja asi jähi seisma.

Aga siis, nüid kümne voasta eest Leena akkas ühe karikonnaga laulusid õppema, sest Annel olli taris jõulute aaks varietee rogrammi mieste laulusid vahele.

Ja nõnna naad kokku jähidkid – Leena ja käputäis mehi.

Muist oo vahepial ää läin ja muist juure tuln, aga päris laiali põle naad lagun. Ja seda pidu nad siis nüid sedaviisi isekeskis pidavad. Ikka õnne nendele ja kenasid eali ja palju uhkeid laulusid.

Aga sest, kuipalju pidusid ja kontsertisid sii jõulute aegas oo tulemas, ma riagi tuleva nädali. Niikaua olge munuksed!