Jäädvustame Karlova ajaloolised interjöörimaalingud

Karlova Selts ootab ka sel aastal infot Karlova kodudes säilinud ajaloolistest lae- ja seinamaalingutest.

Paljudes Karlova majades on säilinud ilusaid, põnevaid ja väärtuslikke detaile ja elemente, mis pärinevad juba hoonete ehitusajast. Möödunud sügisel õnnestus Karlova Seltsil koos Säästva Renoveerimise Infokeskuse ja Hea Maja Poega koguda huvitavat teavet ja näidiseid erinevatest mustritest ja interjöörimaalingute stiilidest, mis Karlovas leiduvad. Osad neist on tänaseks põhjalikult üles joonistatud, osa ootab veel spetsialisti külaskäiku. 2011. aasta sügisel toimusid ka loengud ja praktilised koolitused maalingute restaureerimisest.

Infot (sh fotosid, ülesjoonistusi jm) oodatakse nii restaureeritud kui ka veel korrastamata maalingute kohta. Ühendust võib võtta ka siis, kui maalingust on säilinud vaid väike osa või ka siis, kui teil on alles vanu fotosid Karlovast, kus on näha kunagised interjöörimaalingud.


Maalingu dokumenteerimiseks peaks kandma peamised andmed maalingu kohta spetsiaalselt selleks välja töötatud ankeedile: KARLOVA_MAALINGUD_2012.rtf.  Mõnede ankeediväljade täitmiseks, nt maalingu täpse värvitooni määramiseks, läheb tõenäoliselt vaja ka spetsialisti nõuannet. Kes soovivad, saavad oktoobrikuu jooksul maalingu dokumenteerimiseks (ehk peamiste andmete kirjapanekuks ja maalingu üles joonistamiseks) kutsuda appi restaureerimisspetsialisti, Tartu Kõrgema Kunstikooli õppejõu Kristiina Ribeluse.

Kogutud materjal on abiks kõigile, kes Karlovas remonti planeerivad ja soovivad oma kodule veidi omanäolisust ja ajaloolist hõngu lisada. Eesmärk on luua eri mustritest kataloog, mille näidiste põhjal on võimalik tellida šabloon interjöörimaalingu tegemiseks või taastamiseks.

Interjöörimaalingute dokumenteerimist Karlovas toetab Eesti kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital.

Lisainfo:
Kristiina Ribelus
ribelus@gmail.com
tel: 53 448 369

Hea Maja Pood
info@heamajapood.ee
tel: 7 400 959

Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus
tartu@srik.ee
tel: 53 315 313

Karlova Selts
Raivo Valk
tel: 52 78074