Mart Saare 130. sünniaastapäeva tähistatakse püsinäituse ja kontsertidega

28.-30. septembrini 2012 tähistatakse helilooja Mart Saare 130. sünniaastapäeva kontsertidega Tallinnas, Tartus ja Viljandis ning helilooja majamuuseumis Hüpassaares avatakse uus püsinäitus.

Eesti Kontserdi korraldatav esinemiste sari kulmineerub 30. septembril ühislaulmisega helilooja kodupaigas Hüpassaares. Kontsertidel esinevad Estonia Seltsi segakoor, segakoor Huik!, Tartu Ülikooli Kammerkoor, Kristel Aer orelil (Tallinnas), Kadri-Ann Sumera klaveril (Tartus ja Viljandis). Dirigendid on Heli Jürgenson, Kaspar Mänd ja Triin Koch. Esitamisele tulevad koorilaulud ja instrumentaalsed väikevormid. Mart Saare kirju loevad ette Tallinna Linnateatri näitlejad Indrek Ojari ja Argo Aadli. Tallinnas ja Tartus algab kl 18 Tiia Järgi vestlusring Mart Saare elust ja loomingust.

Esinemised
R 28. septembril kell 19 Estonia kontserdisaalis
L 29. septembril kell 19 Tartu ülikooli aulas
P 30. septembril kell 13 Viljandi kultuurimajas
P 30. septembril kell 15 suur ühislaulmine Hüpassaares

Samuti korraldab Eesti Kooriühing 25. novembril kell 15 Estonia kontserdisaalis ligi kahekümne koori osavõtul piduliku kontserdi.

Mart Saare 130. sünniaastapäeva tähistamiseks koostab Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum Hüpassaare majamuuseumisse uue püsinäituse helilooja elust ning loomingust. Näituse koostamisse on kaasatud Viljandi Muuseum ja seda rahastab Kultuurkapital. Moodsa kujunduse ja teostusega ülevaatenäitus avatakse juubelipidustuste käigus 30. septembril. Lisaks stendinäitusele kohendatakse ekspositsiooni esemelist poolt, samuti hooldatakse Toru-Jakobi valmistatud orelit, millel noor Saar oma esimesed muusikatarkused omandas.

Hoolimata aeg-ajalt levivast arvamusest, et Saare (ja teiste vanema põlve heliloojate) muusika on marginaliseeruv nähtus ja muuseumil pole mõtet, kuulub Saar endiselt enim esitatavate kooriheliloojate hulka ning seetõttu on väga vajalik ka tema loomepaiga, Hüpassaare muuseumi edasise arengu ja kestmise kindlustamine eri asutuste koostöös.

Suvel valmisid Mart Saare majamuuseumis mahukad renoveerimistööd ning helilooja kodupaik on tähtpäevaks ja külaliste vastuvõtuks valmis. Täiendavaid töid tuleb teha veel hoone kõrvalruumides ja trasside rajamisel. Kultuuriministeeriumi pressiteade ehitustööde auditi kohta ilmus kahetsusväärselt enne auditi valmimist ja oluliste selgituste laekumist ning esitab Viljandi Muuseumi hinnangul väärinfot.

Kutsume kõiki eesti helikunsti suurmehe elu ja loomingut vääristavatel sündmustel osalema!

Lisainfo:

Jaak Pihlak, Viljandi muuseumi direktor, tel 501 5069, jaak.pihlak@muuseum.viljandimaa.ee
Mart Saare majamuuseumist www.muuseum.viljandimaa.ee/martsaar
Eesti heliloojate väikemuuseumid www.tmm.ee/index.php?s=67