Rakvere Lennuvälja tööstuspark avatakse õhusõitudega linna kohal

Rakvere Linnavalitsusel on hea meel teatada, et valminud on kõigiti kaasaja nõuetele vastav Lennuvälja tööstuspark koos parki teenindavate Papiaru tänava ja Nortsu teega ning see on Rakvere linna viimase aja suurim investeering ettevõtluse arendamisse.

Lennuvälja tööstuspargi pidulik avamine toimub kolmapäeval, 22. augustil algusega kell 11 Nortsu tee 8 asuva konserveeritud kasarmuhoone juures. Avamispäeval tänab Rakvere linn projekti panustanud koostööpartnereid. Esineb Rakvere linnanoorte näitetrupp. Põnevust pakub võimalus mõõduka tasu (2,2 eurot lennuminutile) eest teha väikelennukiga õhusõite Rakvere linna kohal. Linnarahvas on oodatud tööstuspargi avamisest osa saama.

Lennuvälja tööstuspark paikneb Rakvere kiiresti arenevas piirkonnas, kus on olemas lähedus vajalikele tootmissisenditele ja paljude erinevatele nõudmistele vastavate ning piisavalt suurte kinnistute olemasolu.

Projekti käigus konserveeriti ajalooline, 1927. aastast pärit kasarmuhoone eesmärgiga võtta see tulevikus kasutusele ettevõtluse inkubatsioonikeskusena.

Lennuvälja tööstuspargi väljaarendamise eesmärk on pakkuda oma klientidele sobivat füüsilist taristut ning arendada sellega piirkonna ettevõtluskeskkonda, tõsta konkurentsivõimet ja luua uusi töökohti.

„Lennuvälja tööstuspargi kommunikatsioonide ja teede ehitamisega on loodud nii ettevõtetele kui linlastele täiesti uus linnakeskkond,“ ütles linnapea Andres Jaadla. Rakvere linnapea sõnul saab Rakvere pakkuda uue tööstusala valmimise järel tänapäevase taristuga varustatud tootmismaad, mis parandab kindlasti linna konkurentsivõimet.

„Tööstuspargi vastu huvi tundnud nii kohalikud ettevõtted, kes tahavad oma tootmist laiendada, kuid huvi on tuntud kaugemaltki,“ lisas Andres Jaadla.

Valminud Papiaru tänav ja Nortsu tee ning rekonstrueeritud Soolikaoja sild parandavad liiklemistingimusi nii Rakvere põhja piirkonna ettevõtetel kui ka Lennuvälja linnaosa elanikel. Liiklejad saavad kasutada lühemat ühendusteed Lennuvälja-Moonaküla piirkonnast kesklinna, mis ühtaegu vähendab Tallinna tänava liikluskoormust, samuti paranevad rasketranspordi liikumistingimused Rakvere – Haljala maantee ja Arkna tee vahelisel lõigul. Jalgsi ja rattaga liiklejad pääsevad valgustatud kergliiklusteed pidi ohutumalt Põhjakeskusesse.

Ehitustöid teostasid Lemmikäinen Eesti AS ja SKM Ärigrupp OÜ, järelevalvet Teede Tehnokeskus AS ning Tarvaprojekt OÜ, projekteerisid SKA Inseneribüroo OÜ, T.A.K Ehitus OÜ ja OÜ A.V.R. Projekt. 2.1 miljoni euro suuruse kogumaksumusega projekt valmis Euroopa Regionaalarengu Fondi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme toel, mida kaasrahastasid proportsionaalselt Rakvere linn ja Rakvere vald.