Keskkonnaamet rajab Räpinasse jäätmeklassi

Foto: bioneer.ee

Keskkonnaamet rajab Räpinasse jäätmeklassi, mis võimaldab õpetada tänapäevase jäätmekäitluse põhitõdesid.

Põlvamaa keskkonnamajas saab tulevikus tervikliku ülevaate jäätmekäitluse põhiprotsessidest: jäätmete tekkest ja sortimisest, kogumisest ja veost, materjalikasutusest, biokäitlusest, põletamisest ja ladestamisest.
Kaasaegses õppeklassis on muu hulgas vahvad mängud, mudelid, stendid, fotod, näidised ning arvuti- ja videotehnika. Õppetöö praktilist poolt toetavad jäätmealased videoklipid, kätt on võimalik harjutada nii prügi sortimise mängudes kui ka arvutiprogrammi abil kompostimist simuleerides. Komposti lagundajaid kompostitoormes on võimalik vaadelda binokulaaridega. Prügilamaketi abil saab selgeks kaasaegse prügila ehituse ja UV-lambiga määrata plasti liigi. Vaadata ja katsuda saab jäätmetest tehtud materjale kui prügikunsti taieseid.
Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialisti Mari Kala sõnul on ametil Eestis mitmeid loodusõppeklasse, keskkonnakaitse tehnilisemat poolt tutvustav on aga esimene. Keskkonnaameti keskkonnakasutuse juhtivspetsialisti Rein Kalle sõnul on Põlvamaa ja Räpina jäätmeklassi jaoks hea koht – siin on nii paberivabrik ja  tihe jäätmejaamade ja kompostimisväljakute võrgustik, mis jäätmeklassi tegevust toetavad.

Allikas: polvamaa.ee