Põlvas avab sügisel uksed Lõuna-Eesti jalgpalliakadeemia

Põlva ühisgümnaasiumi, Põlva linna, Eesti jalgpalli liidu, jalgpalliklubi Lootos ja Newcastle United Academy ühisprojektina
alustab 1. septembril Põlva ühisgümnaasiumis tegevust jalgpalliklass, mis on esimeseks etapiks jalgpalliakadeemia loomisel.

Akadeemias on kolme aasta jooksul lisaks hea üldkeskhariduse omandamisele võimalik õppida erinevaid jalgpalliga ja
spordiürituste korraldamise ja läbiviimisega seotud õppeaineid. Noored saavad alusteadmised treeneri, kohtuniku, jalgpallimänedžerina tegutsemiseks. Jalgpalli ja spordiga seotud valikainete kursuseid on kokku 10. Jalgpallitreeninguid hakkavad läbi viima Eesti jalgpalli liidu ja Newcastle United Academy treenerid.

Akadeemia loomise üks põhieesmärke on anda eelkõige Lõuna-Eestist pärit põhikooli lõpetanud tüdrukutele ja poistele
võimalus viia ellu oma unistus – tegeleda süvendatult jalgpalliga. Akadeemia peaks kujunema lähitulevikus kohaks,
mille kaudu tekib võimalus liikuda suurde jalgpallimaailma. Loe edasi: Põlvas avab sügisel uksed Lõuna-Eesti jalgpalliakadeemia