Rahvatantsijad teevad eeltööd uue tantsuareeni rajamiseks

Enam kui 50 aastat on tantsupidusid peetud Kalevi staadionil. Kus edaspidi?
Rahvatantsijad vaatavad lootusrikkalt 2019. aastale, mil võiks valmida uus tantsupidude väljak Tallinnas. Hetkel käib eeltöö võimaliku uue tantsuareeni rajamiseks.

2011. aasta suvine laulu- ja tantsupidu Maa ja Ilm ärgitas taas vahetama mõtteid selle üle, mis saab tantsupidudest tulevikus. Toimus ju viimane pidu erandina Lauluväljakul senise harjumuspärase Kalevi staadioni asemel, kus tantsupidusid peetud juba alates 1955. aastast.

Kus toimuvad uued peod? Sarnast küsimust esitasid üksteisele tantsuõpetajad, publik, pidude korraldajad.

Meie rahvatantsijate huvide eest seisev Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts (ERRS) analüüsis mullu kultuuriministeeriumi ettepanekul Tallinnas asuvate erinevate staadionite ja väljakute vastavust tantsupidude  vajadustele.  Võrreldi senist pidude toimumiskohta Kalevi staadionit, Kadrioru ja A Le Coq Arenat ning ka Lauluväljakut kui võimalikke toimumiskohti.  Võrdluses arvestasime nii tantsija, kunstilise toimkonna, korraldajate kui publiku huve. Vaagisime nii peo keskkonda laiemalt kui konkreetse etendusala võimalusi.

Analüüsist selgus, et ükski väljak ei vasta nõudmistele ning tantsupidude areng  ja viimasel kümnel aastal kasvanud tantsijate arv eeldab uue tantsupeo ning teiste etenduskunstide vajadusi arvestava multifunktsionaalse, statsionaarse ja kaasaegse väljaku loomist.

Sügisel selgitas selts oma töö tulemust ka kultuuriminster Rein Langile, kes haaras kinni ideest luua uus tantsuareen, mille üks võimalikest kohtadest võiks olla Tallinna Lauluväljaku läheduses.

Et tantsupeo keskkonna teema lahendada, loodi rahvatantsijate ärgitusel kultuuriministeeriumi juurde ümarlaud, mille tegevuse eesmärgiks on ehitada uus nõuetekohane tantsuareen valmis hiljemalt aastaks 2019, mil möödub 150 aastat esimesest laulupeost ning 85 aastat esimesest tantsupeost. Ümarlauda kuuluvad nii kultuuriministeeriumi, ERRSi Laulu- ja Tantsupeo SA ja Tallinna linna esindajad.

Lähiajal alustatakse tööd, et  täpsustada tantsupeo vajadusi ning nõudmisi uuele koduväljakule ning  Tallinna Lauluväljaku nägemus seoses kavandatava tantsuareeniga nende territooriumil. Samuti uuritakse tantsuareeni arhitektuurilist sobivust Tallinna Lauluväljakule. 20. tantsupidu toimub 28.-30. juunil 2019.

Kadri Valner