Keskkonnaminister tahab KIKilt toetust tondilosside lammutamiseks

Keskkonnaminister Keit Pentus saatis kooskõlastamisele eelnõu, mis võimaldab maastikku reostavate lagunenud hoonete lammutamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetust küsida., kirjutab Bioneer.ee.

“Sisuliseks eesmärgiks on puhtama maastikuga Eesti. Meil on Eestimaal küll näiteid, kus ilusa looduse keskel reostavad siiani maastikku nõukogude ajast maha jäänud, lagunevad suured lobudikud. Olgu siis tegu kunagiste tööstus- või militaarjäänustega või kolhoosiaegsete praeguseks varisemisohtlikuks muutunud hoonetega,” selgitas keskkonnaminister Keit Pentus. “Loome nüüd võimaluse selline risustamine lõpetada.”

Toetust saab küsida kasutusest välja langenud ja lagunenud  põllumajandus-, tööstus- või militaarehitise või -rajatise likvideerimiseks. Toetuse taotlejateks võivad olla juriidlised isikud. Kui taotleja ei ole rajatise omanik, siis tuleb taotlejal esitada Keskkonnainvesteeringute Keskusele omaniku nõusolek. Lisaks on vajalik ka kohaliku omavalitsuse hinnang selle kohta, kas tegu on maastikupilti kahjustava ja kasutusest välja langenud ehitisega.Määruse seletuskirjas seisab, et uue toetatava tegevuse lisamine tuleneb praktilisest vajadusest vähendada endistest jääkreostusobjektidest ja mahajäetud põllumajandus-, tööstus- või militaarehitistest põhjustatud negatiivset ohtu ja mõju nii maastikule ja veekeskkonnale kui ka inimese tervisele (näiteks ohtlike ainete sattumine pinna- või põhjavette, veekogude risustamine, endiste militaarobjektide kinnikatmata šahtid, mahajäetud põllumajandus- või tööstusobjektide varisemisohtlikud ehitised).

One thought on “Keskkonnaminister tahab KIKilt toetust tondilosside lammutamiseks”

  1. Äkki peaks hoopis mõned uued nüansid ehitust reguleerivasse seadusandlusesse lisama – näiteks võiks iga uue kaubanduskeskuse või muu suure monstrumi ehitaja täpselt sama palju ruutmeetreid ehitusjubedusi Eestis maha lammutada. Et kui tahad ehitada 10000-ja-midagi ruutmeetrit Kirdekeskust või muud Hyperpoodi, siis otsidki ükskõik kust karupe…st välja 10000 ruutmeetrit vanu karjalautasid või maha jäetud korterelamuid või vanu tehaseid või minupärast kasvõi tolle inimtühja Vaala keskuse Rakvere lähedalt ning taastad seal looduse. Selle lammutusel tekkiva prügi pead aga kasutama oma uue kompensaatormonumendi ehitamisel ära. Kasvõi täiteks.

Kommenteerimine on suletud.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap