Laps kasvab ning areneb armastuse toel

Terve Pere Kooli esimene tund Võrus.
Võrus kogunes laupäeval Terve Pere Kooli esimesse koolitundi 40 inimest, mis näitab, et huvi laste kasvamist ning kasvatamist puudutavate teemade vastu on ka Kagu-Eestis väga suur.

Lektor, 20-aastase staažiga pedagoog, ema ja vanaema Heli Kudu rõhutas oma esinemises, et perekonna ning kõigi last ümbritsevate armastavate inimeste eesmärk peaks olema lapses peituva parima potentsiaali avaldumise toetamine.

„Tänapäeval on iga inimese isikliku teadliku valiku küsimus, kuidas ta tajub inimest ja maailma: kas valu ja võitluse või koostöö ja armastusena,“ ütles Heli. „Laps kasvab parimal viisil rõõmsas, turvalises , pingevabas õhkkonnas, mis on täidetud armastusest. Hirm külmutab keha, peatab või vähendab õnnehormoonide tekke ja seega hetkes võimaliku lapse arengu igal tasandil.“

Lühikese ülevaates lapse arenguteooriast tõi Heli Kudu välja erinevused lapse ning täiskasvanu füüsilises ja vaimses arengus. Arusaamine, et laps ning täiskasvanu on oma arengus erinevad, annab meile ka pidepunktid mõistmaks, millisel viisil saab toimuda mõistev ning rahulduspakkuv kahepoolne suhtlemine lapse ja vanema vahel.

Räägiti ka lapsevanema vastutusest lapse ees. Arutati, kui palju ja kas üldse peaks laps olema kaasatud igapäevastesse valikutesse. Heli Kudu rõhutas, et liigne intellektuaalne analüüsimine lapsele head ei tee, ta lihtsalt ei ole veel võimeline mõistma igapäevaseid elulisi valikuid sellisel kujul, nagu meie täiskasvanutena seda ootame.

Heli sõnul peitub tihti olukordade seletamise taga lapsevanema soov, et laps otsustaks saadud info põhjal vanemale soovitud viisil, kuid otsustamise raskus pannakse sellisel juhul lapsele. Õigem ning ausam on Heli sõnul siiski olulised otsused vanemal endal heatahtlikult, kuid kindlameelselt ära otsustada, ning seeläbi laps vastutusekoormast vabastada.

„Oluline on lapsevanema eeskuju mõtetes, tunnetes ja tegudes. Täiskasvanud korraldavad elu ja teavad, kuidas asjad käivad. See annab turvatunde lapse jaoks ja ta julgeb ennast avaldada,“ selgitas Heli.

Loeng tekitas elavat diskussiooni ja uusi küsimusi, millele ühiselt vastuseid otsida. Järgmine võimalus teemadega edasi minna on Terve Pere Kooli loengul 11. veebruaril, mil teemaks rütm kui kasvamist toetav jõud – päevarütm, nädalarütm, aastarütm, st kuidas rütm toetab lapse arengut. Lisaks kõneldakse mängust ning eakohastest ja last arendavatest mänguasjadest.

Jälgi Terve Pere Kooli tegemisi siit.

Täpsem info:
Pille Sõrmus, e-post pille.sormus@gmail.com, tel 566 95364
Mari Peetsalu, e-post mari@maailmad.ee, tel 510 1819

Share via
Copy link
Powered by Social Snap