Ligi sada ettevõtjat peavad oma pakendiaruandluse andmed üle kontrollima

Käesoleva aasta algusest alustasid Maksu- ja Tolliamet ning

Keskkonnainspektsioon koostööd eesmärgiga tagada pakendijäätmete taaskasutamise kohustuse ja pakendiaktsiisi seaduse täitmine. Aprillis saadeti esimene ühine märgukiri 119 pakendiettevõtjale. Tagasiside tookordsele märgukirjale oli väga hea. 63 ettevõtte poolt järgnesid reaalsed sammud: firmad esitasid aruande ja deklaratsioone ning hakkasid taaskasutamisega tegelema kas iseseisvalt või siis taaskasutusorganisatsiooni abiga.

Sel nädalal saatis Maksu- ja Tolliamet koostöös Keskkonnainspektsiooniga välja märgukirja 90 ettevõtjale, kelle suhtes on kahtlus, et nad ei ole pakendiseadusega ette nähtud kohustusi korrektselt täitnud. Ettevõtjad peavad riiklikule pakendiregistrile ning Maksu- ja Tolliametile esitatud andmed üle kontrollima ja vajadusel parandused tegema.

Tegemist on erinevate valdkondade ettevõtjatega, kes ei ole pakendijäätmete taaskasutamise kohustust Keskkonnaministeeriumi akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile üle andnud ning pakendiregistris puuduvad andmed, et ettevõte tegeleks iseseisvalt pakendijäätmete taaskasutamisega. Kirja saajate hulgas on ka ettevõtted, mis tegelevad taaskasutamisega, kuid nende poolt deklareeritud andmed ei ole järelevalveasutuste arvates usaldusväärsed.

“Keskkonnakaitse seisukohalt on oluline, et tootjad vastutaksid ühtmoodi pakendiseaduse täitmise eest ning pakendijäätmeid tekiks võimalikult vähe,” ütles Keskkonnainspektsiooni peadirektori asetäitja Olav Avarsalu.

Maksu- ja Tolliamet ning Keskkonnainspektsioon võtavad samm-sammult kontrolli alla isikud, kes märgukirjadele ei reageeri või kelle osas on kahtlus, et esitatud andmed ei vasta tõele.