TULUDEKLARATSIOONE VÕIB ESITADA JAANIKUU LÕPUNI

Tallinnas Ülemiste Citys asuv maksu- ja tolliameti peakontori hoone. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Maksu ja Tolliameti (MTA) teenindusbürood on taas juba nädalapäevad avatud. Klientide ja teenindajate tervise huvides kehtib teenindussaalides endiselt 2+2 reegel ning saalide ooteruumid jäävad suletuks.

Loe edasi: TULUDEKLARATSIOONE VÕIB ESITADA JAANIKUU LÕPUNI

Ametid alustasid kampaaniat „Kasutatud auto osta targalt!“

n_8222_1371121259
Foto: autoleht.ee

Tarbijakaitseameti peadirektori Andres Sooniste sõnul näitavad nii tarbijakaitseametisse laekuvad kaebused kui kolme ameti kontrollialane koostöö, et kasutatud autode valdkonnas on tarbijate teadlikkus madal ning tarbijate eksitamine auto andmete ja tegeliku müüja osas paraku üsna levinud.

„30. novembrini kestva kampaania eesmärk on anda inimestele head nõu, kuidas kontrollida enne auto ostu auto ajalugu, tehnilist korrasolekut ja auto tegelikku läbisõitu, aga samuti seda, kes on auto tegelik müüja. Soovime juhtida tarbijate tähelepanu võimalikele probleemidele ja suurendada nii ostjate kui ettevõtjate teadlikkust oma õigustest ja kohustustest,“ selgitas Sooniste.

Maanteeameti peadirektor Aivo Adamson lisas, et auto tehniline seisukord mõjutab otseselt liiklusohutust. „Avarii teinud sõiduki soetamises pole iseenesest midagi halba, aga ostja peab olema sellest teadlik. Maanteeamet teeb kõik selleks, et vähemalt Eesti registris olnud sõidukite tehnilisi andmeid ja ajalugu saaks ühtsest allikast kontrollida.“

„„Puhas Leedu käsitöö“ võib küll olla kaunis, kuid autos istujale on sellest vähe abi, kui näiteks turvapadjad õnnetuse korral ei avane,“ ütles Adamson.

Maksu- ja tolliameti peadirektor Marek Helm toonitas, et paralleelselt teavitusega jätkavad ametid ka ühist kontrollitegevust.

„Konkreetselt meie ameti huviorbiidis on jätkuvalt käibe varjamine ja varifirmade kasutamine maksupettuste eesmärgil, lisaks sellele fiktiivsed komisjonimüügid, soetusdokumentide võltsimine ja ümbrikupalgad. Ettevõtjatel on õigus oodata ka riigi poolt seda, et oleks tagatud õiglane konkurents ja maksude mittetasumine ei oleks konkurentsieelis,“ tõdes Helm.

Lisaks kampaania raadio-, interneti- ja telereklaamidele on valminud ka kasutatud autode teemaline veebileht Ostatargalt.ee, kust saab praktilist infot kasutatud autode ostmise kohta ja vaadata juhendavaid Youtube’i klippe.

4. novembril toimub kampaania käigus ka avalik ümarlaud, kus kolme ameti peadirektorid ja kasutatud autode turul tegutsevate ettevõtete esindajad räägivad praegusest turuolukorrast, seadustest tulenevate nõuete täitmisest/mittetäitmisest ning võimalikest lahendustest olukorra parandamiseks.

Tulude deklareerimises on mõned muudatused

Suuremad muudatused 2012. aasta füüsilise isiku tulu deklareerimises puudutavad kulutusi, mida saab tulust maha arvata.

Alates 2012. aastast võib maksumaksja eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi maha arvata kuni 1920 eurot, kuid mitte rohkem kui 50 protsendi ulatuses oma sama maksustamisperioodi tulust. Aasta tagasi oli summa piir 3196 eurot.

Summaline piirang on ka vabatahtlikel kogumispensioni maksetel. Kui seni rakendati tulust mahaarvamisel piirangut kuni 15 protsenti maksumaksja tuludest, siis nüüd tuleb arvestada ka summalise ülempiiriga, mis on kuni 6000 eurot aastas.

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust saab maha arvata või kuni kolmele järgmisele maksustamisperioodile edasi kanda metsamajandamisega seotud kulud. Samuti saab saadud kasu maksustamise edasi lükata kuni kolmele järgmisele maksustamisperioodile.

Lisaks seadusest tulenevatele muudatustele pakub uuendusi maksu- ja tolliamet (MTA). Ameti teenindusosakonna juhtivspetsialisti Hannes Udde selgitust mööda saavad maksumaksjad sel aastal oma investeerimiskonto andmed saata pangast otse oma isiklikule tuludeklaratsioonile, nagu edastatakse laenuintresse. «Seni pidi maksumaksja kõik andmed käsitsi ise deklaratsioonile kandma, mõningatel juhtudel tuli deklaratsioonile sisestada sadu ridu,» lisas Udde.

Uue võimalusena pakub MTA lisaks tagastamisele kuuluva tulumaksu kogu summa jätmisele oma ettemaksukontole ka võimalust see osaliselt ettemaksukontole jätta.

Eelmise aasta tulu saab deklareerida elektrooniliselt e-maksuameti/e-tolli keskkonna kaudu alates 15. veebruarist. Samast kuupäevast saab ka eeltäidetud tuludeklaratsioonide väljatrükke MTA teenindusbüroodest.

Maksuameti infoliinile pääseb nüüd ka läbi Skype’i

Tänasest saab   maksu- ja tolliameti (MTA) üldinfo telefonile 1811 helistadSkype’i kaudu. Ameti Skype’i konto on mta.eesti. ning sellel teenindatakse kliente esmaspäevast neljapäevani kella 8.30—16.30 ja reedeti kella 8.30—15.30.

Teenindusosakonna juhataja Rivo Reitmanni sõnul aitab Skype parandada maksu- ja tollinõustamise kättesaadavust klientidele. «Võtsime Skype’i kasutusele, sest füüsilise isiku tulude deklareerimise ajal suureneb kliendikõnede arv ja välisriigis viibides on eriti kulukas telefoni teel meiega ühendust saada,» ütles Reitmann.

Maksu- ja tolliamet juhib tähelepanu, et Skype’i kontole on võimalik ainult helistada, tekstisõnumitele ei vastata.

Ligi sada ettevõtjat peavad oma pakendiaruandluse andmed üle kontrollima

Käesoleva aasta algusest alustasid Maksu- ja Tolliamet ning

Keskkonnainspektsioon koostööd eesmärgiga tagada pakendijäätmete taaskasutamise kohustuse ja pakendiaktsiisi seaduse täitmine. Aprillis saadeti esimene ühine märgukiri 119 pakendiettevõtjale. Tagasiside tookordsele märgukirjale oli väga hea. 63 ettevõtte poolt järgnesid reaalsed sammud: firmad esitasid aruande ja deklaratsioone ning hakkasid taaskasutamisega tegelema kas iseseisvalt või siis taaskasutusorganisatsiooni abiga. Loe edasi: Ligi sada ettevõtjat peavad oma pakendiaruandluse andmed üle kontrollima