Rakvere osaleb tarkade linnade ja kogukondade arutelul

Tark maja. Illustratsioon: Hilje Pakkanen
Rakvere linnapea Andres Jaadla osaleb täna Brüsselis Euroopa Linnapeade pakti aasta üldkogul ning sellele järgneval tarkade linnade ja kogukondade paneelarutelul, kus räägitakse investeeringutest innovatsiooni ja tehnoloogiasse.

Paneelarutelul osalevad teiste seas Malmö linnapea ja Regioonide Komitee liige ning keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni (ENVE) juht Ilmar Reepalu, Euroopa Rohelise Pealinna 2012, Vitoria-Gasteiz (Hispaania) linnapea hr Aranzábal.

Üldkogu raames peetakse mitmeid huvitavaid diskussioone ja arutelusid Euroopa poliitikute ning linnade ja regioonide vahel, et luua viljakas dialoog Euroopa poliitikute ja selle poliitika tegelike elluviijate vahel.

Rakvere linn ühines Linnapeade paktiga ühena esimestest linnadest aastal 2009, võttes ühinemisega koos teiste Euroopa linnadega eesmärgiks vähendada CO2 heitkoguseid 20 protsendi võrra aastaks 2020.

Rakvere linnapea Andres Jaadla sõnul koostas Rakvere linn 2009. aastal ainsa linnana Eestis säästva energia kava, mis on praeguseks ka täielikult ellu rakendatud. Rakvere võttis esimese Eesti linnana tänavavalgustuses ja enamikus linnale kuuluvates hoonetes kasutusele rohelise energia. Selle sammuga säästis linn süsinikdioksiidi heitkoguseid 13 protsendi võrra. 2008. aastal selgitas Rakvere linn koolide ja lasteaedade energiatõhususe analüüsi põhjal välja energiakulukamad objektid ja asus selle põhjal suunama oma investeeringuid. Praeguseks on enamik Rakvere linnale kuuluvaid hooneid energiasäästlikud.

Rakvere soodustab energiasäästu ka lõpptarbijale. Linnas on välja töötatud näidisprojektid linna kortermajadele elamute energiakadude vältimiseks Seminari tänava baasil.

Rakvere linna tõhus tegevus energia säästmisel ja süsinikdioksiidi emissiooni vähendamisel viis Rakvere 2010. aastal Euroopa Energiaauhinna konkursil kuue nomineeritud parima linna hulka

Rakvere ühines 2011. aastal Euroopa Komisjoni algatusega „Targad linnad ja kogukonnad“. Algatuse raames on linnal kavas koos Eesti juhtivate ülikoolide ja ettevõtjatega Rakverre rajada Targa Maja Kompetentsikeskus. Brüsselis peetaval Linnapeade pakti üldkogul osaleb Eestist lisaks Rakvere linnale ka Tallinn.

Allikas: Hilje Pakkanen, Rakvere Linnavalitsus