Tartlased on kodulinna elukeskkonnaga rahul

Tartlaste hinnangul on kodulinna elukeskkond viimastel aastatel märgatavalt paranenud, ilmneb äsjavalminud arvamusuuringust “Tartlane ja keskkond 2011”.

Linlaste küsitluse “Tartlane ja keskkond 2011” eesmärgiks oli analüüsida, kuidas tartlased hindavad oma elukeskkonda ning missugune on elanikkonna keskkonnaalane käitumine, arvamused ja hoiakud. Võrdlusena kasutati varasemate uuringute tulemusi, et hinnata elanike keskkonnateadlikkuse muutumist 10 aasta jooksul.

„Rõõm on tõdeda, eelnevate uuringutega võrreldes on märgatavalt paremaks hinnatud Tartu linna üldist elukeskkonda. Oma osa selles on kindlasti linlastel endilgi – umbes 80 protsenti küsitletutest soovib käituda keskkonnahoidlikult, osaleda heakorratöödel või anda omapoolne panus linnas roheluse loomisse,“ kommenteeris uuringu tulemusi linnapea Urmas Kruuse.

Varasemate küsitlustega võrreldes on kasvanud nende tartlaste osakaal, kes sorteerivad ja viivad kogumiskohtadesse majapidamises tekkinud jäätmeid.

Küsitletute hinnang oma tervisele on aastate jooksul paranenud ning heaks või väga heaks peab enda tervist juba ligi kaks kolmandikku küsitletutest. Enamik vastanuist leidis, et Tartu linna keskkonnategurid nende tervisele ohtu ei kujuta.

Probleemiks peetakse ebapiisavaid puhkevõimalusi. Haljasalade, parkide ja mänguväljakute nappuse pärast muretsevad kõige rohkem Ropka linnaosa elanikud. Jäätmemajanduse olukord ja heakord on elanike arvates kehvemas seisus Ränilinnas.

Senisest rohkem sooviksid tartlased saada infot liiklusmüra taseme ning õhu ja heitvee puhastamisega seotud küsimuste, aga ka Tartus paiknevate kaitsealuste loodusobjektide kohta. Oluliseks keskkonnainfo vahendajaks on aastatega tõusnud internet, sealhulgas Tartu linna koduleht.

Uuring korraldati juba neljandat korda – varasemad elanike keskkonnateadlikkuse küsitlused toimusid 1997., 2001. ja 2006. aastal.

Uuringu aruandega on kõigil huvilistel võimalik alates novembrist tutvuda Tartu linna kodulehel (www.tartu.ee) paiknevas uurimistööde registris.

Allikas: tartu.ee

Share via
Copy link
Powered by Social Snap