Jõgeva otsib riigigümnaasiumile nime

Tulevase Jõgeva riigigümnaasiumi hoone. Foto: Jõgeva linn

Jõgeva Linnavalitsus kuulutab välja avaliku nimekonkurssi loodavale riigigümnaasiumile. Konkursil võivad osaleda kõik üksikisikud, kollektiivid, sõpruskonnad ja muud huvigrupid. Konkursi lõpp-tähtaeg on 22. november 2011.

Käesoleva aasta 1. juulil sõlmisid Jõgeva Linnavalitsus ning haridus- ja teadusministeeriumi omavahel Jõgeva linna riigigümnaasiumi loomise lepingu, mille kohaselt on Jõgeva Linnavalitsusel kohustus esitada haridus- ja teadusministeeriumile omapoolne ettepanek loodava riigigümnaasiumi nime osas.

„Nime küsimus on kogu riigigümnaasiumi temaatika juures üks küllaltki tundlik aspekt.” kommenteeris konkurssi komisjoni esimees Jõgeva abilinnapea Mihkel Kübar. „Seetõttu oleme linnavalitsusega seisukohal, et parim nimi saab tulla kogukonna enda hulgast. Oluline on, et tulevase riigigümnaasiumi nimes peaks selgelt väljenduma siinse hariduselu kestvus ning piirkonna kultuurilis-ajaloolised juured.” seletas Kübar nimeotsingute tagamaid.

Riigigümnaasiumi nimekonkursil osalemiseks tuleb saata oma nimeettepanek koos vabas vormis selgitusega Jõgeva Linnavalitsusele postiga aadressile Suur 5 Jõgeva 48306 või e-postile aadressile riigigymnaasium@jogeva.ee. Nimeettepaneku saab teha ka läbi Jõgeva linna uuenenud kodulehe, kus saab ka juba saadetud nimevariante vaadata ning kommenteerida.

Konkursi võiduidee ning kooli lõplik nimetus ei pruugi siiski kattuda, kuna konkursi käigus otsib linnavalitsus nime, mida esitada haridus- ja teadusministeeriumile. Lõpliku otsuse nime osas teeb ministeerium.

Koostööleppest lähtuvalt peaks Jõgeva riigigümnaasium alustama tööd 2013. aasta 1. septembril. Riigigümnaasiumi asutamine peaks toimuma hiljemalt 1. veebruariks 2012. aastal. Tulevane riigigümnaasium hakkab asuma 1952. aastal ehitatud koolihoones, mis renoveeritakse ja ehitatakse täielikult ümber CO2 kvoodi müügist laekuvast rahas ning riigieelarvest.

Allikas: jogeva.ee