Otepääl aetakse hundijuttu

Foto: treehugger.com
Neljapäeval, 20. oktoobril kell 18 toimub Otepää looduskeskuses (Kolga tee 28, Otepää aedlinn) loodusõhtu “Hunt meie looduses ja tema suhted inimesega”, juttu veab Peep Männil.

Keskkonnateabe Keskuse ulukiseireosakonna juhataja Peep Männil räägib huntide olukorrast Eestis, nende sotsiaalsest ja territoriaalsest käitumisest, toitumisest ja sigimisest ning inimeste ja huntide omavahelistest suhetest ajaloos ja tänapäeval.

Loodusõhtu korraldajad on Keskkonnaamet, Otepää Loodusselts ja Otepää kultuurikeskus, ürituse läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo: 766 9293, 518 6747 (Margit Turb).

Share via
Copy link
Powered by Social Snap