Homme toimub Värskas seto haridusfoorum

Setomaa valdade liit kutsub kõiki, kellele läheb tõeliselt korda piirkonna hariduse tulevik, haridusfoorumile „Rännak tuleviku kooli“, mis toimub 27. septembril kell 15–19 Värska kultuurikeskuses.  Kohtumise põhiküsimus on „Kuidas saame tagada laste jaoks väga hea koolihariduse Setomaal?“

Päeva jooksul saab ülevaate hetkeseisust piirkonna põhikoolides ja mis on praegu noortele koolis oluline ning heita pilgu gümnaasiumihariduse hetkeseisu ja võimalikku tulevikku.
Osalema oodatakse koolijuhte, õpetajaid, volikogude haridus-kultuurikomisjoni liikmeid, õpilasesindusi (-kogusid), gümnaasiumiõpilasi, põhikoolide lõpuklasside õpilasi, arendusnõunikke ja Setomaa vedosnikke, haridusega seotud vallaametnikke, külavanemaid, üliõpilasi, lasteaednikke ja kõiki teisi, kes soovivad hariduse teemal kaasa mõelda.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap