Setumaal peetakse täna haridusfoorumi

Setumaa valdade liit kutsub kõiki, kellele läheb korda piirkonna hariduse tulevik, täna Värska kultuurikeskusse haridusfoorumile „Rännak tuleviku kooli”.

Päeva jooksul antakse ülevaade hetkeseisust piirkonna põhikoolides. Räägitakse, mis on praegu noortele koolis oluline, ning vaetakse gümnaasiumihariduse hetkeseisu ja tulevikku.


Osalema oodatakse koolijuhte, õpetajaid, volikogude haridus-kultuurikomisjoni liikmeid, õpilasesindusi, gümnaasiumiõpilasi, põhikooli lõpuklasside õpilasi, arendusnõunikke ja Setumaa vedosnikke, haridusega seotud vallaametnikke, külavanemaid, üliõpilasi, lasteaednikke ja kõiki teisi, kes soovivad hariduse teemal kaasa mõelda.

Homme toimub Värskas seto haridusfoorum

Setomaa valdade liit kutsub kõiki, kellele läheb tõeliselt korda piirkonna hariduse tulevik, haridusfoorumile „Rännak tuleviku kooli“, mis toimub 27. septembril kell 15–19 Värska kultuurikeskuses.  Kohtumise põhiküsimus on „Kuidas saame tagada laste jaoks väga hea koolihariduse Setomaal?“

Päeva jooksul saab ülevaate hetkeseisust piirkonna põhikoolides ja mis on praegu noortele koolis oluline ning heita pilgu gümnaasiumihariduse hetkeseisu ja võimalikku tulevikku.
Osalema oodatakse koolijuhte, õpetajaid, volikogude haridus-kultuurikomisjoni liikmeid, õpilasesindusi (-kogusid), gümnaasiumiõpilasi, põhikoolide lõpuklasside õpilasi, arendusnõunikke ja Setomaa vedosnikke, haridusega seotud vallaametnikke, külavanemaid, üliõpilasi, lasteaednikke ja kõiki teisi, kes soovivad hariduse teemal kaasa mõelda.

Sõmerul tuleb kokku haridusfoorum

3. novembril toimub Sõmeru keskusehoones haridusfoorum „Õpetaja – väärtuste looja, kandja ja edasiandja”.

Foorumi korraldab Eesti õpetaja autähise toimkond eesotsas Virge Ongi ja Kaido Kreintaaliga.

Avasõnad ütleb maavanem Einar Vallbaum, kõnelevad Peep Vassiljev, Marko Pomerants, Ivar Tröner, Sulev Oll, Aleksei Turovski, Jaak Aus ja Egon Mets.

Päev lõpeb Koit Toome kontserdiga „Sügav kummardus õpetajale”.