Peipsiveere piirkonna eestvedajad saavad 267 000 eurot

Regionaalminister Siim Kiisler kinnitas Peipsiveere programmi 2011. aasta tegevuskava, millega toetatakse Peipsi äärset ettevõtluskeskkonda arendavaid projekte 267 000 euroga.

„Rahaline toetus võimaldab pakkuda rohkem tegemisi Peipsi äärde tulevatele turistidele nii Eestist kui teistest riikidest,“ ütles regionaalminister. „Teiselt poolt aitab inimeste ettevõtluse ja tööturul vajalike oskuste arendamine aga kaasa uute töökohtade loomisele piirkonnas,“ lisas ta.

Peipsiveere turismipotentsiaali suurendamiseks saavad toetust Liivi Muuseumi koolituskeskus, Mehikoorma sadam, Peipsimaa külastuskeskus, Peipsi Infokeskus, Lohusuu Rannakultuuri Selts, Kolkja Vanausuliste Muuseum ja Gustav Suitsu majamuuseum. Toetuse saajate hulgas on ka mitmed kogudused, kes avavad oma kirikud ja palvemajad suveperioodidel nädalavahetusteks kõigile külastajatele.

„Peipsiveere Eesti alade kultuur ja siin kõneldav kodavere kiil vajavad kaitset, tutvustamist ja edasikandmist,“ ütles Liivi Muuseumi juhataja Mari Niitra ning avaldas heameelt, et muuseumi rajatavas pärandkultuuri koolituskeskuses on edaspidi võimalik Kodavere kultuuri uurida ja talletada. „Tänu rahastusele saame tulevikus seda kõike paremini eksponeerida ning külastajad ja kohalikud omal käel traditsioonilise käsitöö valmistamist ka ise proovida,“ lisas Niitra.

Lisaks saab toetust Peipsiveere piirkonna 10-19 aastastele noortele suunatud ettevõtluskoolitus- ja nõustamise pilootprojekt „Olen vedur, mitte pidur!”. MTÜ SK Liikumisvabadus projektijuht Külli Ojasaar selgitab: „Hüüdlause „Olen vedur, mitte pidur!“ on parasjagu intrigeeriv üleskutse noortele, mille eesmärgiks on positiivse hoiaku ja ise aktiivne olemise kujundamine. Projektiidee sündis Võnnu valla noorte soovidest arendada endas tegutsemisjulgust ja -oskust.“ Rahastuse toel luuakse koostöös piirkonna koolide-, noortekeskuste-, omavalitsuste- ja ettevõtjatega noorte aktiivgrupid. Spetsialistide juhendamisel toetatakse noori oma mõtteid realiseerima ning aastane koolitustsükkel lõppeb ühise laagriga.

Tegevuskavas nimetatud projektide elluviimisel hakkavad nii Jõgeva- kui Tartumaa Peipsi äärsetes valdades tegutsema piirkonna arendustöötajad-ettevõtluskonsultandid, kelle ülesanne on nii alustavate kui tegutsevate ettevõtjate nõustamine, koolituste korraldamine, piirkonna ettevõtjate ja organisatsioonide koostöö arendamine ning ühisprojektide algatamine.

Peipsiveere programm kuulub regionaalministri vastutusalasse, eeltaotlusi menetles Tartu Maavalitsus, taotlused välja valitud projektide rahastamiseks esitatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele.

Kristel Tuul
Pressinõunik
Avalike- ja välissuhete osakond
Siseministeerium
tel 612 5031; 50 54 231

Allikas:www.siseministeerium.ee
 
Foto: peipsiveere.ee