Pakutakse nõu ja abi ühe suitsusauna ehitamisel

Suitsusaun ehk savusann küdemas. Foto: ohtuleht.ee

Pakutas nõvvu ja api üte savvusanna ehitamisõs.

Inemiste huvi ja tahtminõ saija nõvvu hindäle vahtsõ savvusanna esitamise asjan vei Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse eriala üliopilase Andres Ansperi mõttõni panda kokko juhend-abimiis savvusanna ehitämise kotsilõ. Kona savvusanna omma prõlla inämb pruugin Lõunõ-Eestin, valisi tä ehitämises säändse plaaniga sanna, midä om Vana Võromaal tettü.

Juhend and tekstina tiidmisi savvusanna ehitamise traditsioonest Võromaal, juhatas materjali kokko-otsmise man, kõnõlõs pallo üts vai tõnõ asi aigu või võtta, määndsit tiidmisi ja  tüüriistu vajja om, ku pallo üts vai tõnõ asi rahan masma või minnä. Pildi’, joonissõ’ ja juhissõ’ omma abis ehitämise man. Juhend piäs nii hää saama, et ehitamisega kokko puttunu inemine saanu tuu perrä hindäle sanna pistü panda.

Tollõs, et juhendi häädüst ja õigsust pruuvi, om Andresel plaan seo suvõ joosul laskõ üts vai paar sanna juhendi abiga üles raku. Kõgõ rassõmb om Andrese sõnul vällä märki, ku pallu või “hobiehitäjal” üts vai tõnõ tüü aigu võtta – tuud tahtnu innekõkke täpsembas saija. Ja muiduki om tähtsä, kuis inemise timä kirotet jutust arrvu saava.

Üts Pärnumaa küläselts taht savvusanna tetä, a tõsõ sanna võinu üles raku kongi Vanal Võromaal. Seo teedäandmisega tahamigi avita Andresel löüdä seltskund vai peremiis, kiä taht juhatuse perrä hindäle savvusanna tetä.

Tähtsä ei olõ, kas sanna taht tetä üts taloperemiis, mõni küläselts vai sõpruskond, päätähtsä om, et sann tahetas lõpuni valmis tetä ja tuu jaos ka aigu om. Kimmähe piät saama ehitüslua ja rehkendämä piät ka tuuga, et materjalikullu tulõ ütsjago ja ehitamise man peris ütsindä toimõ ei tulõ. Andres pakk umalt puult api ni alostuse man ku ka ehitüse keerolidsembide kotuste man. Ehitüse käigin um võimalik kõrralda ka talossit vai opipäivi, et suuremba hulgaga mõni jagu tüüsid tettüs saa. Arvada om, et sannaragumisest tahetas tetä ka pilte ja võiolla ka mõnt jaku üles filmi – ka tollõs piäs osalise valmis olõma.

Kinkal asja vasta huvvi om, küsüge täpsembalt kas Andrese käest õkva (telefon 5819 1202, e-post andres.ansper@gmail.com), vai kirotagõ kylli.eichenbaum@gmail.com

Savvusann ja sannakombestik om võrokõisi jaos tähtsä – seod tava um põlvõst põlvõ edesi ant. Savvusannatava lätt edesi sõs, ku eläse edesi savvusanna’ ja sannun käüdäs.

Savvusannu kotsilõ korjatas perimüst, pandas kokko raamatut Eesti kagunuka savvusannust, seo aasta joosul om mitmal puul Vanal Võromaal savvusannu ussõ külälisilõ vallalõ.

Teedüsse andsõ edesi Külli Eichenbaum, savvusannuga köüdet ettevõtmisi üts iistvõtja. Tel 5661 1924.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap