Viljandi maavalitsus annab koordineerimise üle Võrule

Neljapäeval, 31. märtsil kogunevad maavanemad Viljandimaale, kus siinne maavalitsus annab maavalitsuste koordineerimise üle Võru kolleegidele.

Maavanematel on neljapäeval kavas alustada oma külaskäiku Suure-Jaani gümnaasiumist, kus tutvutakse erilahendusega võimlakompleksiga ning arutletakse maapiirkonna kooli eluolu üle. Edasi tehakse ringkäik Olustvere mõisakompleksis, kus tutvutakse lähemalt Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli köögiseadmete-õppeklassiga ja leivakojaga.

Viljandis on maavanematel kavas külastada aktsiaseltsi Hansa Candle ning Viljandi
maakonna päevalehe “Sakala” toimetust. Õhtul jätkub kokkusaamine Männimäe külalistemajas.

2011. aasta esimeses kvartalis on maavalitsuste tegevuste koordineerijaks olnud Viljandi maavalitsus. “Maavalitsuste koordineerimine tähendab näiteks seda, et kooskõlastamist vajavate seaduseelnõude kohta tehtavad märkused, täiendused ja täpsustused on kõigist maavalitsustest sel ajavahemikul kokku kogunud just Viljandi maavalitsus. Ning meie oleme need siis edastanud eelnõuga tegelevale asutusele,” selgitas Viljandi maavanem Lembit Kruuse.

Lembit Kruuse tõi näite hiljutisest vedelkütuse seaduse muutmise eelnõu arutamise protsessist. “Siis juhtisid maavalitsused Viljandi kaudu Riigikogu rahanduskomisjoni ja teiste asjassepuutuvate asutuste tähelepanu ohtudele, mille võib kaasa tuua maapiirkonna väiketanklatele ebaproportsionaalselt suure tagatisraha määramine,” selgitas ta. “Usutavasti oli sellest kasu, sest seaduseandja muutis selles osas regulatsiooni ettevõtjate jaoks mõnevõrra paindlikumaks.”

Samuti on koordineerija tööks kokku panna igakuiste korraliste regionaalministri ja maavanemate nõupidamiste päevakava ning seda koosolekut ka juhtida. Viljandimaa koordineerimise ajal on arutatud näiteks perearstide värbamist ja esmatasandi arstiabi tagamist maapiirkondades; elektrienergiaga varustamie ja tarnekindluse tagamise küsimusi; maavalitsuste ja kultuuriministeeriumi koostööd kultuuri- ja spordivaldkonnas jt teemasid.

“Mõistagi on koordineerijaks olemine suur kohustus ja vastutus, kuid samas ka hea võimalus esile tuua just neid valdkondi või probleeme, mida meie maavalitsus parajasti kõige olulisemaks peab. Või siis toetada teisi maavalitsusi nende mureküsimustes,” selgitas maavanem Kruuse.

Koordineerijaks olemisega kaasneb ühtlasi tava lisada maavalitsuste ühtsust ja koostööd sümboliseerivale ketile uus lüli, enne kui kett järgmisele maavalitsusele üle antakse. Viljandimaa poolt on sedapuhku plaanis pikendada mitmemeetrist metallketti maakonna tunnuslausega “Ürgses rütmis” kaasas käiva piirkonna tunnusmärgi – päikeseratta – kujutisega.

Maavalitsuste asumine koordineerija kohale käib üldjoontes kordamööda tähestikulises järjekorras. Nii võttiski Viljandi maavalitsus selle töö üle Valgalt ning tänavu teises kvartalis läheb see üle Võru maavalitsusele. Järgmisel korral peaks koordineerimise järg taas Viljandini jõudma 2014. aasta viimases kvartalis.

Peep Talimaa

Share via
Copy link
Powered by Social Snap