Haanjas ja Rõuges oli Peretsõõr, teine kohe tulekul

Haanja rahvamajja kogunes esimest korda Peretsõõr, et ühiselt arutleda pereteemadel ja mõnusalt aega veeta. Kolme tunni sisse mahtusid lapsevanemate vestlusring, laste mängukool ja kogu pere loovustuba.

Sissejuhatuseks kõneldi pisut Peretsõõri sünniloost ning tegus ennelõuna võiski alata. Pille Sõrmuse suunamisel toimus vestlusringis elav arutelu inimsuhete arenguetappidest ja pererollidest. Vabas ja avatud õhkkonnas kõneldi ka raskematest teemadest läbi nalja ja naeru. Keerukate küsimuste seas leidis selgitust näiteks see, miks korduvad suhtemustrid ja miks tekib meestel keskeakriis.

Sel ajal kui täiskasvanud isekeskis tähtsatel teemadel vestlesid, lustisid lapsed Egle Vodi rõõmsal eestvedamisel mängukoolis. Joonistati tapeedirullile, mängiti haaravaid liikumis- ja pallimänge ning oligi aeg Triin Rõõmusoksa juhatusel seada sammud loovustuppa. Kuulati kogu perega muinasjuttu ning talletati koosolemise mõnus meeleolu oma kätega tehtud küünaldesse.

Peretsõõri aitasid alustada kümmekond väikest ja suurt huvilist, kelle osaluslust täitis korraldajad tänutundega. Osalenud kutsuvad ühel meelel Peretsõõriga liituma teisigi peresid, sest koosolemises ja –tegemises on väge ning ühiselt arutledes muutuvad ka keerulised teemad jõukohasemaks. Haani kultuurijuht, Ivi Rausi, võttis üleskutse kokku sõnadega: „Väga tore oleks kui ka isad Peretsõõri jõuaksid. Usun, et just vestlusringist oleks paljudele kasu. Nii et, mehed, tulge tsõõri ja elu muutub selgemaks!“

MTÜ Arengukeskkond Nalle eestvedamisel toimub Peretsõõr Haani ja Rõuge rahvamajas pühapäeviti, kaks korda kuus, veebruarist maini. Järgmine Peretsõõr koguneb juba sel pühapäeval 20.veebruaril kell 11.00 Haani rahvamajas. Vestlusringis kõneleme seekord tolerantsusest, lapsed lustivad taas mängukoolis ning loovustoas kuulame muinasjuttu, maalime pastellidega ja meisterdame nööbivurri.

Lustlike kohtumisteni Peretsõõris!

Triin Rõõmusoks

Share via
Copy link
Powered by Social Snap