Sõnumeid Saareküla Saaremetsa kogukonnale

MTÜ Saarte Terviserajad annab teada, et Leede mets Kingli hoiualal on tänaseks puhastatud ja hooldatud ligi 19 ha ulatuses ning igal aastaajal märkamist väärt. Suured tänud Sven Vallerile, kes on hooldanud hoiuala aastast 2003.

Leede metsa järjepidev hooldamine on andnud võimaluse märgata mitmekesist Kingli hoiuala loodust ning vanade teede olemasolu metsas. Hoiuala hooldaja Sven Valler on sõlminud PRIAga hoolduslepingu aastani 2013 ning ootab tagasisidet, kas kogukond on rahul ja huvitatud edasisest koostööst. Tagasiside palutakse anda svenvaller@hot.ee, tel 5394 7394.

MTÜ Saarte Terviserajad on võtnud üheks oma eesmärgiks hoida ja säilitada looduslikku pärandkultuuri. 2011. aasta otsene eesmärk on projekti MERETEE I osa teostamine, mille kaudu püütakse suurendada piirkonna konkurentsivõimet. Leede metsa rajatakse 2,4 km pikkune loodushariduslik õpperada. Looduse õpperadu on Eestis vähe, sest enamjaolt rajatakse seiklusliku eesmärgiga matkaradu. Looduse õpperajad on kindla pikkusega, täies ulatuses looduses märgistatud, ette kavandatud vaatluspunktidega ning kättesaadava informatsiooniga varustatud olemasolevad liikumisrajad. Projekti raames teeb Tartu ülikooli professor Elle Roosaluste botaanilise analüüsi ning paigaldatakse infotahvlid, viidad, istepingid ja prügikastid.

Välja ehitatud rada vajab hooldamist ja rajal peab olema peremees, selle vastustuse on endale võtnud MTÜ Saarte Terviserajad.

Meie liikmed on läbinud Kuressaare Rahvakoolis koolituse „Küla turismitoote arendus – kuidas teha looduse õpperada“.

Loodame kogukonna tuge piirkonna mitmekesise loodus-ja kultuuripärandi säilitamisel.  Säästva turismiarenduse kaudu saab iga maaomanik lisaväärtust oma maatükile juurde.

Raul Traumann, MTÜ Saarte Terviserajad

Share via
Copy link
Powered by Social Snap