Sännas tuleb läbipaistvate suhete seminar

Foto: www.zegg-forum.org
Sänna Kultuurimõisas Võrumaal toimub järgmise aasta 17.-20. veebruaril seminar “Foorumi meetod – Läbipaistvad suhted kui elu olemus”, mida juhendavad Ina Meyer-Stoll ja Achim Ecker Saksamaa ökokogukonnast ZEGG.

Seminaril käsitletakse erinevaid loomingulisi meetodeid suhtlemises rõhuasetusega ZEGG Foorumi protsessile. Selline protsessil baseeruv töö toimub inimese sisemisel tasandil, võimaldades meil ennast sügavamalt tunda. Samaaegselt õpime lubama teistel näha, mis on meie sees, saades neilt ka tagasisidet.

See koolitus suurendab osalejate sisemist teadlikkust ja toob nende ellu rohkem läbipaistvust. Lisaks saab saadud oskusi kasutada erinevates kollektiivides konfliktide lahendamiseks, tuues meeskonda juurde avatust ja läbipaistvust. Koolituselt saadud kogemust saab kasutada oma isiklikuks kasvuks, olles peegliks teistele. Foorum loob sobiva keskkonna, mis võimaldab kogeda sotsiaalset kommunikatsiooni senisest intiimsemas usalduse õhkkonnas.

Seminari läbiviijate Ina ja Achimi arvates on usaldus üks tugevamaid „liime“ kogukonna, organisatsiooni või mistahes inimrühma kooshoidmisel. Usaldus tekib, kui kogukonna sisesed protsessid on läbipaistvad ja arusaadavad kõigile kogukonna liikmetele.

Kõik grupi liikmed, kes suudavad oma kohalolekuga toetada inimest, kes jagab oma sügavaid tundeid ja motiive grupi tähelepanu all, saavad osa suurest väest. Mida enam me õpime üksteist toetama avanemisel, seda rohkem kogu inimrühm kasvab solidaarsuses. Teisalt, mida enam me avaneme, seda enam me õpime, et meie nn läbilaskevõime on meie suurimaid kaitsjaid siin elus. Foorumi meetodi loojate arvates näib olevat tuleviku kogukondade universaalne suhtluskeel tundlik ja hirmuvaba kontakt kõigi elavate olenditega.

Foorumi meetod aitab inimestel väljendada ja jagada enda sisemaailmas toimuvat grupis (tavaliselt 12-35 inimest). Foorumi eesmärk on lasta avalduda kõigel, mis on tõeline, elav ja tõene. Foorum on nn lava, kus esitada meie sees olevat. Siin saavad „avalikuks“ meie tõelised motiivid, sügavad tunded, igatsused, ideed ja emotsioonid. Osalejad kogevad vabadust olla need, kes nad on ja ühtlasi annavad nad loa teistele olla nende tunnistajaks. Läbipaistvate suhete loomine, jagamine või lahendamata situatsioonide selgitamine teeb foorumist ainulaadse isikliku kasvu kiirendaja.

Foorum on isiklik protsess sotsiaalses kontekstis. Foorumit praktiseerivates kogukondades või organisatsioonides usutakse, et iga meie isiklik küsimus on osa üldinimlikest küsimustest. St isiklikud asjad ei ole midagi nii unikaalset, et seda ei või avaldada teistele. Foorum tõstab isiklikud küsimused kõrgemale, ülendades need ühisteks küsimusteks inimgrupis. Kogu grupp aitab inimesel kanda tema poolt väljaõeldut. Loe lähemalt Foorumi kohta ZEGG ökokülas siit.

Täpsem info seminari ja Foorumi meetodi kohta ning registreerimine siin.

Allikas: Jaanus Viese