Muusikateraapia päev Tartu Rahvaülikoolis

Tartu Rahvaülikool korraldab järgmise nädala lõpus muusikateraapia kursuse, et tutvustada huvilistele muusika mõju inimese füüsilisele ja hingelisele tervisele.

Kursusel räägitakse erinevate muusika elementide (meloodia, harmoonia, rütm jne) olemusest ja karakterist, nende seotusest inimese füüsilise ja hingelise ülesehitusega. Tunnetatakse muusikaelementide olemust elava muusika (lüüra) abil ja kõneldakse muusika psühhofüsioloogilisest toimest (hingamine, südame töö, vererõhk, ainevahetus jne).

Lisaks tehakse praktilisi harjutusi: muusikalisi enesevaatlus ja -tunnetuslikke harjutusi ja rühmaharjutusi üksteise mõistmiseks ja tunnetamiseks. Demonstreeritakse erinevate pillide (tämbri, helikõrguse, helitekitamisviisi, materjali jne) teraapilist kasutust ja mõju eluprotsesside tasakaalustamisel. Lihtsamaid pille saab kohapeal ka ise proovida.

Kursust juhendab Karmen Linnamägi, kes on õppinud psühholoogiat Tartu Ülikoolis ja muusikateraapiat Dorioni Muusikateraapia Koolis USAs. Muusikateraapia kui terapeutiline, tervendav kunst toetab inimese tervist ja aitab luua tasakaalu.

Kursus toimub reedel, 29. oktoobril, osalemine tasuline ja vajalik eelnev registreerumine.

Allikas: www.rahvaylikool.ee