Homme toimub Tartus säästva arengu päev

Novembris toimuva energiasäästu nädala ametlik kodulehekülg Energiatark.ee kutsub kõiki osalema 15. oktoobril toimuval säästva arengu seminaril Tartus.

Säästva arengu seminar on tasuta üritus, mis on mõeldud kõikidele linnakodanikele. Seminar algab kell 14 Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna saalis Raekoja plats 12 II korrusel.

Infoseminari päevakava:

-Tartu ühistranspordi telemaatika – Margus Hanson
– Biogaas linnatranspordis tulevikus – Jaanus Tamm
– Jalgrattatranspordi koordineerimine Tartu linnas – Toomas Põld
– Energiasäästu võimalused korteriühistus – Eesti korteriühistuste liit
– Elamute tõhusast renoveerimisest – Kalle Virkus
– Mis (või kes) teeb ühest linnast lapsesõbraliku linna? – Kristel Altosaar

Seminar toimub kohaliku demokraatia nädala raames, mille teemaks on sellel aastal säästev areng. Alateemaadena käsitletakse transporti, taastuvkütuseid, jäätmemajandust, puhast vett ja bioloogilist mitmekesisust linnas.

Kohaliku demokraatia nädal on üleeuroopaline algatus, kus kohalikud omavalitsused korraldavad erinevaid üritusi laiendamaks demokraatia arengut liikmesriikides. Eesmärgiks on kaasata kohalikesse otsustusprotsessidesse ja omavalituse arengusuundadesse kohalike elanikke. Nädalat korraldatakse tähistamaks 1985. aastal allkirjastatud  kohalike omavalitsuste hartat.

1987. aastal ilmus ÜRO poolt organiseeritud maailma keskkonna- ja arengukomisjoni, mida enamik tunneb Brundtlandi komisjonina, raport nimega “Meie ühine tulevik”.  Esmakordselt hakati selles rääkima säästvast arengust, mis peab kindlustama järeltulevatele põlvedele meiega samaväärse elukeskkonna. Olulist rolli nähakse selles kohaliku tasandi demokraatial. Täna, enam kui 20 aastat peale raporti ilmumist, tutvustab Tartu oma arenguid liikumaks säästva kogukonna suunas.

Korraldab Tartu regiooni Energiaagentuur ja Tartu linn.
Ürituse läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Loe infoseminari kohta lähemalt: http://www.trea.ee ja http://energiatark.ee/

Share via
Copy link
Powered by Social Snap