Haanjas talvõtarõ tulekul

Joba neländat kõrda kõrraldasõq Haanimaa inemiseq Haani rahvamajahn talvõtarrõ. Seokõrd oodamiq teid kuuhn sõpru ja kõgõ perrega miiq tegemiisi kaemaq ni opitarri perrä pruuvmaq 7. joulukuu pääväl.

Päiv nakkas pääle kell 11 mi opitarri man jagus tegemist kõigilõ:

  • Ehtmisõtarõ
  • Kudamisõtarõ
  • Supitarõ
  • Miihitarõ
  • Jutussõtarõ
  • Pipõrkoogitarõ
  • Savitarõ
  • Kotitarõ
Üte tüütarõ taso om 50 senti.
Samal aol talvinõ taloturg – kohalik käsitüü ni süügikraam. Perimusmuusiguq mängva pilli. Sissetettüisi siini võstlus – anna hindäst teeda ildampa 30. märdikuu päävas.
Teedust saa: Vodi Egle, tel  5166 684, egle.vodi@gmail.com

Talvõtarõ Haani rahvamajahn

Joba kolmandat kõrda kõrraldasõ’ Haanimaa inemiseq Haani rahvamajahn Talvõtarrõ.

Seokõrd oodami’ teid kuuhn sõpru ja kõgõ perrega mii’ tegemiisi kaema’ ni opitarri perrä pruuvma’ 2. joulukuu pääväl. Päiv nakkas pääle kell 11 ni opitarri man jagus tegemist kõigilõ.

Tulkõ’ opma’:

– vüütarõhn kirivüü kudamist
– sukakundsatarõhn suka nõglumist ni sukakundsa kudamist (katskinõ vai poolik sukk võta’ esi’ ütehn!)
– laulutarõhn regilaulu veerütämist
– miihhitarõhn tüüriistu pruukmist
– verivorstitarõhn verivorsti topmist
– pillitarõhn lõõtsmoonigu mängmist
– vokitarõhn keträmist
– saiatarõhn saia tegemist
– tikmisetarõhn ilokir´ä tikmist
– lumõhelbetarõhn paprõst lumõhebemide lõikmist
– tandsutarõhn tandsurõõmuga tandsmist

Terve päävä mängvä’ noorõ’ perimusmuusigu’ ni raamadukogohn um käsitüüraamatidõ näütüs.
Opitarri taso um annõtuslik. Kotussõ pääl saa kohvi ja tsäivett ni üte euro iist lõunõsüüki kah.