Talvõtarõ Haani rahvamajahn

Joba kolmandat kõrda kõrraldasõ’ Haanimaa inemiseq Haani rahvamajahn Talvõtarrõ.

Seokõrd oodami’ teid kuuhn sõpru ja kõgõ perrega mii’ tegemiisi kaema’ ni opitarri perrä pruuvma’ 2. joulukuu pääväl. Päiv nakkas pääle kell 11 ni opitarri man jagus tegemist kõigilõ.

Tulkõ’ opma’:

– vüütarõhn kirivüü kudamist
– sukakundsatarõhn suka nõglumist ni sukakundsa kudamist (katskinõ vai poolik sukk võta’ esi’ ütehn!)
– laulutarõhn regilaulu veerütämist
– miihhitarõhn tüüriistu pruukmist
– verivorstitarõhn verivorsti topmist
– pillitarõhn lõõtsmoonigu mängmist
– vokitarõhn keträmist
– saiatarõhn saia tegemist
– tikmisetarõhn ilokir´ä tikmist
– lumõhelbetarõhn paprõst lumõhebemide lõikmist
– tandsutarõhn tandsurõõmuga tandsmist

Terve päävä mängvä’ noorõ’ perimusmuusigu’ ni raamadukogohn um käsitüüraamatidõ näütüs.
Opitarri taso um annõtuslik. Kotussõ pääl saa kohvi ja tsäivett ni üte euro iist lõunõsüüki kah.