Rõuge valla aasta ettevõtja/ettevõte 2013

Rõuge vallavalitsus ootab põhjendatud ettepanekuid Rõuge valla aasta ettevõtja 2013 väljaselgitamiseks. Kandidaate võivad esitada kõik asutused, ettevõtted, organisatsioonid ja üksikisikud. Rõuge vallas tegutsev äriühing/ettevõtja peab vastama alljärgnevatele kriteeriumitele:

1. Ettevõtte tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Rõuge valla elukeskkonda ja inimeste heaolu.

2. Ettevõte on suurendanud elanike tööhõivet, sissetulekuid.

3. Ettevõte on suurendanud Rõuge valla tuntust, muutnud valla atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, spetsialistidele, investoritele.

4. Ettevõte on aidanud kaasa valla positiivsele ja tasakaalustatud arengule.

Laekunud ettepanekud vaatab läbi volikogu arengukomisjon ning otsuse kinnitab vallavalitsus. Kirjalikke ettepanekuid oodatakse valla kantseleisse 25. novembriks 2013 aadressil Ööbikuoru 4 Rõuge alevik 66201 Rõuge vald või meili teelvald@rauge.ee Tiitel antakse kätte detsembris toimuval ettevõtjate ja seltside tänuüritusel.

 

Lähenemas on Rõuge külade päev

Rõuge valla ja alevi rahvast oodatakse 6. augustil kell 16.30 Sänna kultuurikeskusesse Rõuge valla külade päevale.

Päevakava:

Kaasa võtta söögipaun – nii täitub uhke ühislaud!
16.30 Tuleks kiirelt jõuda Sänna, et külapäev saaks käima minna.
16.45 Vaatate, mis Sännas teoks – tutvustusel giid on veoks.
17.15 Saab ühislaualt süüa-juua, külapoest võib lisa tuua.
17.30 Tervituseks Tiit on laval, näete sännakate kava.
18.00 Olgu väljas kuiv või märg, käima lükkub mälumäng.
18.15 Algab tegevusprogramm, appi võtta tuleb ramm.
extreem-jalgpall ja sumo see, mis jõus ja õnnes vahet teeb.
20.00  Astub üles K.T.K, tantsu hoogsalt lüüa saab;
vahepausil lava peal: “kuulsusi” võib näha seal.
22.00 Siis kui enam bänd ei mängi, Sännast sumisedes sängi!

Üritust toetavad Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Rõuge Vallavalitsus.

 

Kaitseministeerium korraldab Nursis infopäeva

Seoses Nursipalu harjutusväljaku laiendamisega korraldab Kaitseministeerium 25. juulil kell 18.00  Nursi endises koolihoones infopäeva, kus tutvustatakse tehtud uuringuid (mürauuring, rahvastiku küsitlus, maaparanduse ekspertiis) ja vastatakse kõigile harjutusvälja laiendamisega seotud küsimustele.

Vabariigi Valitsuse korraldusega asutati 2008. aastal Rõuge ja Sõmerpalu valda Nursipalu harjutusväli, mis koosneb 99 ha riigikaitsemaast ning 3035 ha maatulundusmaast. Peale Nursipalu harjutusvälja moodustamist esitas Kaitseministeerium Rõuge vallale taotluse harjutusvälja laiendamiseks. Riigikaitsemaad soovitakse suurendada Rõuge valla osas ligikaudu 2000 hektari võrra. Praegu kasutatakse harjutusväljal ühte lasketiiru ning linnavõitluse/teeninduskeskuse ala 99 hektaril.

Läbi riigikaitsemaa laiendamise soovitakse Nursipalu harjutusväljale rajada lisaks olemasolevale lasketiirule seitse erinevat laskevälja, kaks käsigranaadiviskeala, lõhkamispaik, kaugtulerelvade sihtmärgiala, välimajutusala. Kui seni on laskeharjutusi tehtud ühel lasketiirul kergrelvadest, siis tulevikus soovitakse lisaks käsirelvadele läbi viia laskeharjutusi miinipildujate, tankitõrjesuurtükkide ja tankitõrje-relvadega. Uute relvaliikide kasutuselevõtmisega ja kavandatavate tegevustega laskeväljal kaasneb arvestatav negatiivne mõju piirkonna inim- ja looduskeskkonnale. Lasketihedus suureneb oluliselt, laskmisega kaasnev müra on valjem ja ulatub kaugemale senisest. Eeldatav kuuldav laskmismüra ulatub kaugemale kui 10 km, mis tähendab, et müra võib kuulda suuremates keskustes nagu Sõmerpalu, Rõuge, Võru linn.

Nursipalu harjutusvälja laiendamise dokumentidega saab tutvuda siin.