Millest hoolivad põlvamaalased?

G4Si algatatud ning maavalitsuste, kohalike omavalitsuste liidu, politsei ja päästeameti koostöös elluviidav sotsiaalampaania „Hoolin oma kodukandist!“ on läbi käinud juba 11 maakonda, detsembris on tõstetud fookusesse Põlvamaa. 

“Kampaania juhindub põhimõttest, et kui tunnustada ja jagada hoolivust, siis suureneb ka ühiskonna turvatunne,“ selgitas liikumise kommunikatsioonijuht Ande Etti.

„Soovime, et inimesed oleksid rohkem kaasatud nii kogukonna- ja turvalisus-probleemide tõstatamisse kui ka lahendamisse,“ lisas ta.

Facebooki-keskkkonnas “Julged hoolida?”, mille jälgijate arv ulatub kommunikatsioonispetsialisti sõnul 14 000-ni, on oodatud kõik huvilised lugema, kommenteerima ning arutlema selle üle, mida tähendab elada Põlvamaal ning kuidas saaks seal olla veel parem. Või mis on nii hästi, et paremaks enam nii lihtsalt ei lähe.

Põlvamaa kuu juhatab sisse maavanem Ulla Preeden, kes on veendunud, et maaelu tegelikke väärtusi mõistavad ja hindavad paremini need, kes on oma kodukandiga tihedalt seotud, kelle juured on sügaval.

Noorsoopolitseinik Tiina Kiik arutleb, miks tingimustes, kui Põlvamaal on noortel mitmekülgne valik, millega tegeleda ja kuhu oma energiat panna, valivad paljud noored midagi andva tegevuse asemel mõttetu ringi hulkumise.

SA Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja Kaire Mets teeb üleskutse valida jõulukingitusteks kohalike väiketootjate valmistatut, et anda neile lootust ja head käekäiku ning loodusele kestvust.

Kuu teises pooles toob Annely Eesmaa Põlva linna eeskujuks selle poolest, et linna jõulukuusena kasutatakse alates 2006. aastast keskpargis kasvavat umbes 100 aasta vanust kuuske, mitte ei „ohverdata“ igal aastal uut puud.

„Kõneleme külaelu edendamise võimalustest; heidame pilgu põlvamaalaste tervisele ja ei unusta ka Põlvamaa sädeinimesi,“ vahendab kommunikatsioonispetsialist.

Põlvamaa ja teiste maakondade teemasid saab lugeda Facebookis

Jõgevamaa Omavalitsuste Liit ärgitab õpilasi uurima kodulugu

Jõgevamaa Omavalitsuste Liit kutsub õpilasi osalema koduloouurimuste konkursil. Tööde esitamise tähtaeg on 29. märts 2013.

Koduloouurimuste konkursi eesmärgiks on innustada õpilasi tegelema oma kodukandi ajaloo ja kultuuripärandi uurimise ja teadvustamisega. Konkursile võib esitada töid mõne Jõgevamaa valla, linna või küla ajaloost, kohalikest pärimustest ja kommetest, maakonnas elanud ja tegutsenud tuntud isikutest vms.

Konkursi korraldab Jõgevamaa Omavalitsuste Liit koostöös Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi ja Jõgeva Maakonna Keskraamatukoguga. Tööde hindamine toimub kahes kategoorias. Eraldi arvestus käib 7.-9. klasside vahel ja 10.-12. klasside vahel.

Konkursi juhendiga on võimalik tutvuda Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu kodulehel (alajaotuses “Konkursid”). Juhendile on lisatud loetelu võimalikest teemadest, mille on välja pakkunud Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu.

Kõik konkursil osalenud õpilased ja nende juhendajad kutsutakse vastuvõtule Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi 2013. aasta kevadel. Samas toimub ka auhindade üleandmine.

Vormsi astus Läänemaa omavalitsuste liidust välja

29. detsembril 2011 otsustas Vormsi vallavolikogu astuda välja Läänemaa omavalitsuste liidust.

Volikogu otsustas jätkata koostööd ning infovahetust Läänemaa omavalitsuste liidu ja kohalike omavalitsustega. Samuti otsustati jätkata vallale oluliste ja vajalike projektide ning tegevuste toetamist sama suurte summadega, kui vald finantseeris nimetatud projekte ja tegevusi Läänemaa omavalitsuste liidu eelarve kaudu.