Aasta 2012 on ühise põllumajanduspoliitika ehk ÜPP 50 aastapäev

ÜPP kui Euroopa integratsiooni nurgakivi on viiskümmend aastat tegelenud
Euroopa kodanike toiduga varustamisega ning seisnud maaelu arendamise eest.
Eesti eesotsas Liikumisega Kodukant osaleb rahvusvahelises projektis
„RE:TURN TO THE FUTURE – AGRICULTURE“, mille eestvedajaks on Bulgaaria ning
partneriteks veel ka Malta ja Portugal. Loe rohkem:
http://www.kodukant.ee/index.php?id=103997

Projekti raames on välja kuulutatud video-fotokonkurss „RE:TURN TO THE
FUTURE – AGRICULTURE“ (Tagasipöördumine tulevikku – põllumajandus), millega
samuti tähistatakse Euroopa põllumajanduspoliitika 50. aastapäeva.
Konkurssile oodatakse video ja fotograafia vallas töötavate professionaalide
ja asjaarmastajate erinevas formaadis töid, milleks võib olla veel ka
näiteks plakat, multimeedia ja kunstiinstallatsioon, mis annavad edasi
Euroopa külade hõngu ja näitavad Euroopa riikide ja regioonide suurepäraseid
kohalikke tooteid.

Konkursiteemad:

1. Kvaliteet, mitmekesisus, tervis – Euroopa põllumajanduspoliitika ja
tootmine

2. Külakogukonna tulevik

3. Mahepõllumajandus ja maaturism

Tööde esitamise tähtaeg on 20. august 2012.

Uuri lisaks: http://cap.europe.bg/ee/page.php?c=22
<http://cap.europe.bg/ee/page.php?c=22&d=26> &d=26