Taarka Pärimusteater ootab huvilisi lavastuskoolitusele

Sel pühapäeval, 14. novembril algusega kl 11 toimub Obinitsa külakeskuses Taarka Pärimusteatri lavastuskoolitus, kuhu on oodatud kõik teatrihuvilised, eriti aga need, kel soovi ise teatrit teha.

Lavastuskoolituse käigus räägitakse lavastamisest üldiselt ja nüanssides, lavapealsest- ja tagusest ehk siis repertuaarivalikust, lavakujundusest, kostüümidest, rekvisiitidest; arutatakse üheskoos, kuidas teatritegemisel tekkivaid probleeme lahendada ning päeva lõpuks lavastatakse koostegemisrõõmuga üks improvisatsioonilise näidend.

Taarka Pärimusteater on Setomaal tegutsev harrastusteater, mis püüab kohalikku kultuuri hoida, väärtustada ja arendada teatri vahendeid ja võimalusi kasutades. Taarka Pärimusteatri üheks tegevussuunaks on ka kogukonnateatrite tegevuse toetamine.

Pärimusteater on aastatel 2006-2010 toonud lavale neli etendust, korraldanud näidendivõistluse ning korraldanud Setomaa noorte teatriõpet professionaalsete näitlejate käe all.

Täpsem info Eve Ellermäe käest e-posti aadressil eve@setomaa.ee või telefonitsi 524208.

Allikas: MTÜ Taarka Pärimusteater