Praktiline koolitus väiketootjatele ootab huvilisi

Võrumaa Arenguagentuur korraldab koostöös MTÜga kaks head ja praktilist koolitust väiketootjatele:
1) Koolitus kodukosmeetika valmistajatele (eelkõige keskendume käsitööseepide valmistamisele).
2) Koduköökide teavitamise/tunnustamise koolitus väiketootjatele.
Juba praeguseks on huvilisi ka väljastpoolt Võrumaad, aga eelistame siiski ennekõike oma maakonna tegijaid.
Ene Kerge
Võrumaa Arenguagentuur