Lau küla kergitas ajaloo katteloori

Eelmisel nädalal tegi pärimuspaikade uurija ajaloolane Jüri Metssalu Lau külas kaks avastust: ta leidis paari inimese mälestuste kaudu üles Lau küla hiiekoha ja Kaasiku talu õuelt üsnagi haruldase sõrmeotsasuuruste lohukestega ravikivi.

Olulise leiu tegi Metssalu juba eelmise aasta juulis, kui avastas maastikuinspektsiooni käigus Lau külast Mäe talu juurest kaks lohukivi, mis kõnelevad inimtegevusest Lau külas nooremal pronksiajal või eelroomarauaajal ehk umbes 2000-3000 aastat tagasi.
Tänavu kevadel jätkas ta uuringuid Otsa ja Madise talu maal paikneval asulakohal koos metalliotsija Rene Vinkeliga, kellel on detektori kasutamiseks muinsuskaitseameti luba. Ajaloolase sõnul on viimasel ajal teadlaste ja metalliotsijate koostöö hästi edenenud. Ühiste inspektsioonide käigus päevavalgele tulevate esemete leiukohad mõõdistatakse ja kirjeldatakse vastavalt teaduslikule metoodikale, leiud antakse ülikoolidele või muuseumidele. „Nii säilitatakse kogu rahva jaoks väärtuslik informatsioon edasisteks uuringuteks,“ sõnas Metssalu.