Tagamõtsa Elo ETVn

26. jõulukuu pääväl kell 21.25 näütäs ETV üte Võromaa taloperre tegemiisi. Tuu om plaanin olõva edimädse võrokeelidse teleseriaali «Tagamõtsa» näüdüs-osa.

Hindäette hengäs külä,
iin om mõts ja takan mõts.
Mõnõst korsnast tossu tulõ,
mõni satas maaha – müts…

Võromaal Tagamõtsa külän Tagamõtsa talon eläs perekund Tagamõts. Pereesä Tarmo om põllumiis, a päält tuu ka küläelo vidäjä. Ku koskil om määnegi hädä vai õnnõtus juhtunu, om Tarmo tuu, kiä kõrraga telefonikõnnõ saa ja appi kihutas.

Pereimä Maive ammõtis om vanno inemiisi avitaminõ. Tä om, ku piinü nimega üteldä, avahooldaja. Tuud ammõtit pidä Maive pernaasõammõdi ja latsi hoitmisõ kõrvalt. Kats-kolm kõrda nädälin sõit tä uma vahtsõ eelektriautoga api uutva vanainemise läbi, avitas kraami, tuu poodist süvvä ja ahokütmises puid tarrõ.

Viil omma perren neli last ja vanavanõmba, egälütel uma viguri ja tegemise. Ja muidogi omma Tagamõtsa ilman tähtsä külälise. Egäpääväne küläline om talon näütüses postimiis Contra, a inämbüs küläliisi tulõ iks uutmalda.

Mi ei tiiä tuud,
kiä tulõ,
ammuki viil tuud,
kiä lätt. Mõnõ as’a Tagamõtsa
targu hindä teedä jätt.

Tagamõtsa. Tõnõ joulupühä

ETVn 26.12.2011 kell 21.25
(õkva pääle «Aktuaalset kaamerat»)
Režissöör-lavastaja:
Kordemetsa Gerda
Stsenaarium: Rahmani Jan, Contra
Muusika: Ilvesse Aapo

Tugõja: ERR, «Vana Võromaa kultuuriprogramm»

Uma Leht