Rae vallas korraldatakse pühapäeval ettevõtlikkuse päev

Pühapäeval, 25. märtsil toimub Harjumaal Rae vallas ettevõtlikkuse päev, mille korraldab MTÜ Alustame Algusest koostöös Rae Kultuurikeskusega. Kohale tulevad Rae valla aktiivsemate MTÜ-de esindajad, kes tahavad oma tegevusi ja tooteid teistele tutvustada. Lisaks neile ka väikeettevõtjad ja FIE-d, kes pakuvad oma teenuseid ja kaupu.

Osalejate hulk on väga kirju. Alustades sellest, et ühe MTÜ poolt sõidutakse kohale tuletõrjeauto ja teine MTÜ tuleb kohale elusate koertega. Nende vahele mahuvad käsitöötegijad, laululapsed, erinevad koolitajad, külaseltsid, tehnika- ja spordihuvilised, kultuuritegijad ja teised. Lisaks kõigele veel laat – ise tehtud, hästi tehtud.

Kolme tunni jooksul astuvad lavale erinevad esinejad, samuti saab vaadata DVD-d suveetendusest, lastele toimub kunstitöötuba ja näomaalingute tegemine. Spordihuvilised proovivad kätt erinevatel spordiatraktsioonidel. Loe edasi: Rae vallas korraldatakse pühapäeval ettevõtlikkuse päev

Otsitakse ettevõtlikke naisi

MTÜ ETNA Eestimaal kutsub üles esitama kandidaate konkursile “Ettevõtlik Naine 2011”.

MTÜ ETNA Eestimaal eesmärgiks on Eesti maapiirkondades naiste ettevõtlikkuse toetamine, nende rolli suurendamine piirkondade arendamisel ja selle vajalikkuse teadvustamine. Oleme mõistnud, et ühiselt tegutsedes ja teisi toetades on kergem oma ettevõtet edasi arendada. Samuti tahame tuua esile ettevõtlike naiste osalust maaelu ja maamajanduse arengus. Soovime väärtustada ja tunnustada ettevõtlikku naist, kes tegutseb parimal viisil ja töötab maapiirkondade elukvaliteedi tõstmise nimel.

ETNA auahinda on antud juba neljal korral, mullu pälvis selle tiitli Piret Talistu Ida-Virumaalt.

Kirjalikult esitatud kandidaatide hulgast teeb otsuse ETNA juhatus.

Kandidaadi puhul eeldatakse, et ta elab ja tegutseb Eestis, omab saavutusi maakonna, piirkonna ja koduriigi elu edendamisel, on loov ja edukas ning uuendusmeelne oma tegevusalal.

Kirjalikke ettepanekuid Ettevõtlik Naine 2011 kandidaatide kohta ootame kuni 1. märtsini e-postile: fem@fem.ee või paberkandjal aadressile Humala 17, Tallinn 10617.

Ettevõtlik Naine 2011 kuulutatakse välja 10. märtsil 2012.

Otsitakse ettevõtlikku naist

Mittetulundusühing Ettevõtlikud Naised (ETNA) Eestimaal ootab kandidaate võistlusele «Ettevõtlik naine 2011», et tunnustada neid julgeid ja tegusaid naisi, kes on teistele eeskujuks.

Mittetulundusühingu juhatuse esinaise Gina Kilumetsa sõnul tahetakse Eesti maapiirkondades toetada naiste ettevõtlikkust ja suurendada nende rolli piirkonna arendamises. Ettevõtliku naise tiitliga tunnustatakse naist, kes töötab maapiirkonna elukvaliteedi tõstmise nimel. Auhinna kandidaat peab elama ja tegutsema Eestis ning ta peab olema maakonna, piirkonna ja koduriigi elu edendamisel midagi saavutanud. Kasuks tulevad loovus ja edukus ning uuenduslikkus oma tegevusalal.

Ankeedis peab olema lühike ülevaade kandidaadi saavutustest 2011. aastal. Samuti palutakse seal ära märkida kandidaadi nimi, kontaktandmed, tegevusala ja tiitlid.

Lisada tuleb info esitaja kohta.

Kirjalikud ettepanekud «Ettevõtlik naine 2011» kandidaatide kohta palutakse saata 1. märtsini e-postiga aadressil fem@fem.ee või paberil aadressil Humala tänav 17, 10617 Tallinn.