OLEV LIIVIK „PROSTITUTSIOONI OHJELDAMISEST REPRESSIOONIDENI – PILGUHEIT AASTATESSE 1939-1941”

Tallinna Linnamuuseumis (Vene 17) eksponeeritud näitus “Kõlvatu Tallinn” toob kaasa loengusarja, mis avab linlaste seksuaalsuse ajalooga seotud teemasid. Loengut pidav Olev Liivik on Tartu Ülikooli arhiivinduse kaasprofessor ja SA Eesti Mälu Instituut vanemteadur.

 Sotsiaalses plaanis nähti lõbunaisi kui suguhaiguste kandjaid riskina rahvatervisele, mistõttu allutati nad kohustuslikule pidevale tervisekontrollile

Peamiselt Tallinnast pärit üksikjuhtumite põhjal analüüsitakse prostitutsiooni ja lõbunaiste olukorda Eesti Vabariigi lõpuaastail ning Esimesel Nõukogude okupatsiooniaastal. Sõdadevahelises Eesti Vabariigis paiknes prostitutsioon omamoodi legaalsel hämaralal kusagil ärakeelatuse ja riikliku reguleerimise vahepeal. Erinevalt tsaariajal kehtinud tugevast võimudepoolsest reglementeerimisest sekkus vabariik lõbumajandusse oluliselt vähem. Takistati bordellide kui allilma ja varimajandusega seotud struktuuride teket, kuid võimaldati prostituutidel tegutseda omaette. Sotsiaalses plaanis nähti lõbunaisi kui suguhaiguste kandjaid riskina rahvatervisele, mistõttu allutati nad kohustuslikule pidevale tervisekontrollile. Väiksemates linnades viidi see läbi politsei ja haigla koostöös, aga suuremates linnades (sh Tallinnas) loodi prostituutide kontrollimiseks linnavalitsuse allasutusena tervishoiu valdkonnas omaette allüksus – komblusvalve.

16. jaanuaril toimuvale loengule eelneb näituse lühitutvustus muuseumi esimesel korrusel algusega 17:30.

KU päevatoimetaja

Samal teemal:

“KÕLVATU TALLINN” AJALOOS