VÕRUS VALMIS KOOLIMAJA HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA LASTELE

Võru Järve Kooli hoone. Foto: Võru linnavalitsus

Täna avati piduliku lindilõikamisega Võru Järve Kooli uus koolihoone, mis oluliselt parandab lihtsustatud õppekaval olevate õpilaste õppekvaliteeti ja võimalusi piirkonna haridusmaastikul.

Võru Järve Kooli hoone avamise lindilõikamine. Foto: Võru linnavalitsus

„Äsja lõppenud arendusprojekt Võru Järve Kooli õppekeskkonna kaasajastamiseks, uue koolihoone ehitamiseks ja sisustamiseks kestis ligemale kolm ja pool aastat. Tänaseks on suur ootus täitunud – Võru Järve Kooli õpilased ja personal saavad nüüd õppida ning töötada tänapäevases õppekeskkonnas,“ kommenteeris linnapea Kalvi Kõva.

Avaüritusel peetud kõnes tänas meer kooli asutajat ja endist direktorit Reet Kangrot. „Tänu sinu pühendunud ja eesmärgipärasele tegutsemisele on Võrus loodud ja püsinud võimalused erivajadustega õpilaste õppeks. Järve kooli rajamisega oled sa andnud olulise panuse Võru kui lapsesõbraliku linna loosse,“ tõstis Kõva esile kooli väärtust linna ja piirkonna jaoks.

Uut maja planeerides ja projekteerides on mõeldud ka koolis mitteõppivate, aga sihtrühma kuuluvate õpilaste ning nende vanemate, õpetajate ning kooliperede nõustamisele. Hoones on ruumid rehabilitatsioonitööks ja lapsehoiuteenuse osutamiseks.

„Uues hoones on kooliperel õppetööks füüsiliselt paremad võimalused ning sellega kaasnevalt saavad pedagoogid lihtsamini kasutada nüüdisaegseid õppemeetodeid. Majas on erilised tingimused, et tegelda ka kõige raskemate hoolduslastega,“ rääkis kooli direktor Maie Oppar.

Võru Järve Kooli hoone. Foto: Võru linnavalitsus

Ehitustööde käigus lammutati kooli 1960. aastatest pärit hooneosa ning ehitati uus peahoone. Uus maja seoti 2003. aastal ehitatud hooneosaga, mis läbis samuti värskenduskuuri. Ehitustöid teostas Semuehitus OÜ.

Arendusprojekti kogumaksumuseks kujunes 3,23 miljonit eurot. Projektile eraldati toetust summas 2 145 600 eurot hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamise meetmest, mida kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Täiendava ühe miljoniga toetas koolihoone valmimist Haridus- ja Teadusministeerium 2023. a riigieelarvest.

KU päevatoimetaja