KOHA NIMETATI EESTI 2024. AASTA KALAKS

Koha. Foto: Martti Kalamees

Tänavuse, 2024. aasta kalaks osutus ajakirja Kalastaja eestvedamisel asetleidnud interneti rahvahääletusel koha. Käesoleva aasta kala kandidaadi pakkusid välja Eesti Kalastajate Seltsi alla koondunud kalastajad.

Lisaks Eesti Kalastajate Seltsi poolt üles seatud kohale võis anda oma hääle ka angerja, kilu ja ümarmudila poolt. Eesti aasta kala valiti sedakorda kuuendat aastat. Varem on aasta kala tiitli pälvinud jõesilm, lõhe, haug, ahven ja merisiig.

Sindi paisu avamise järel on koha tagasipöördumine Pärnu jõkke andnud võimaluse parema tasakaalu saavutamiseks meie veekogudes

Koha pole mitte ainult meie vete kulinaarne aare, vaid ka ökosüsteemi võtmetegija Pärnu lahes, Emajões, Võrtsjärves, Peipsis ja veel paljudes järvedes. Koha reguleerib tippkiskjana teiste kalaliikide arvukust, aidates hoida liigirikkust ja takistades ühe liigi liigset levikut, mis võib veekogu tasakaalu ohustada. Teised vees elavad liigid saavad kohast kasu, kuna tervislik ökosüsteem tähendab toitainete paremat jaotumist, haiguste vähenemist ja kohast sõltuvate liikide elutsükli toetamist.

Sindi paisu avamise järel on koha tagasipöördumine Pärnu jõkke andnud võimaluse parema tasakaalu saavutamiseks meie veekogudes. Siiski lubatakse jätkuvalt vastupidiselt teadlaste soovitustele liiga noorte ja kuderändel olevate kohade töönduslikku püüki, seda eriti Pärnu lahes. Tugeva karja saavutamiseks peab koha saama vähemalt kaks korda kudeda.

KU päevatoimetaja