EESTI TEADLASTE LOODUD LAHENDUS TEAB TÄPSELT KUHU KULUB HOONES ENERGIA

Targa Linna Tippkeskuses arendatud hoone Digiauditi lahendus arvutab kord kuus mõõdetud tarbimise põhjal hoone energiatõhususklassi, arvestades tegelikke ilmaolusid. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Tallinna Tehnikaülikooli Targa Linna Tippkeskuses arendatud hoone Digiauditi lahendus arvutab kord kuus mõõdetud tarbimise põhjal hoone energiatõhususklassi, arvestades tegelikke ilmaolusid. Eesti ettevõte R8 Technologies viib nüüd targa lahenduse kinnisvaraomanikeni.

“Hoonete energiasääst on kerkinud iga kinnisvaraomaniku prioriteediks ja kokkuhoiu kavandamisel on oluline saada ka ülevaade energiatarbimise hetkeseisust. Mõõtmise põhjal energiatõhususklassi arvutamine on selleks lihtsaim viis, mis annab hea üldpildi,” selgitas Digiauditi projekti juhtivteadlane Martin Thalfeldt.

Äsja alustati koostööd Eesti ettevõttega R8 Technologies, mille tehisintellektil põhinev tarkvaralahendus tagab energiatõhususe sadades hoonetes juba kahekümnes riigis. Nüüd hakkavad nad kasutama kogutavaid andmeid, et Digiauditi algoritmiga igakuiselt hinnata ka hoonete energiatõhususklassi.

“R8 Technologies alustas koostööd targa linna tippkeskusega, et pakkuda oma klientidele vajalikke andmeid hoones parenduste tegemiseks. Need andmed põhinevad ka DigiAuditi algoritmidega määratud energiaklassil. Digiauditi abil saavad kinnisvaraomanikud teada hoonete reaalse energiatõhususklassi ja tõestada tarkade juhtimisalgoritmide tõhusust,” selgitas R8 Technologies juhatuse projektijuht Kristo Peerna.

Arvutus toimub energiaarvestitest kogutud andmete põhjal automaatselt ja hoone omanik näeb, kuidas kasutusele võetud energiasäästu abinõud hakkavad mõjutama energiakasutust. Uute hoonete puhul saab teha võrdluse arvutusliku energiamärgisega ning vastavate arvestite olemasolul saab energiatõhususklassi arvutuses maha lahutada süsteemid, mis on lubatud arvutusest välja jätta. Tüüpiliselt on nendeks näiteks serverid, liftid, kuumköögid ja välisvalgustus, mis tihti tarbivad olulise osa energiast hoones ning need võivad näidata hoone enda energiatõhusust kehvemana, kui see tegelikult on.

FinEst Targa Linna Tippkeskus (FinEst Centre for Smart Cities) on rahvusvaheline teadusarenduskeskus, mille asutajateks on Tallinna Tehnikaülikool, Aalto Ülikool, Forum Virium Helsinki ning Eesti Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Keskuse eesmärk on uute tehnoloogiate katsetamise abil linnakeskkondade paremaks muutmine ning selle pilootprojekte rahastavad Haridus- ja teadusministeerium ning Euroopa Regionaalarengu Fond.

R8 Technologies on juhtiv inimkeskse tehisarupõhise (AI) tehnoloogia ettevõte, mis haldab üle kolme miljoni ruutmeetri ärikinnisvara kogu Euroopas. Andmepõhise tehisarulahendusega R8 Digitaalne Operaator aitab tõhustada kinnisvara, sh büroo- ja avalike hoonete, kaubanduskeskuste ja hotellide haldust. Digitaalne Operaator võimaldab vähendada hoonete käituskulusid, suurendada kinnisvara väärtust, tõsta hoonete energiaklassi, vähendada CO2 heidet ja saavutada kliima eesmärke.

Taustaks

Euroopa Liit on seadnud 2050. aastaks eesmärgi, et kõik hooned peavad olema nullheitega ehk liginullenergiahooned. Paljude hoonete energiatarbimise kohta puuduvad aga usaldusväärsed andmed, seega pole võimalik hoonete olukorda jälgida ega energiakasutust hinnata. Digiauditi platvorm lahendab selle probleemi ning võimaldab ettevõtetel ühtlasi lihtsustada Euroopa ettevõtete jätkusuutlikkuse aruandluse direktiiviga (CSRD) kaasnevat täiendavat aruandluskohustust.

KU päevatoimetaja